Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

7 resultater

Type artikkel
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering

    Finanstilsynet publiserte 10. mai sin vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking. Denne tar også for seg enkelte sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, som anses betydelig eller høy. Risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige risikovurderingen fra januar 2018.

  2. EU-kommisjonen legger fram nye tiltak mot hvitvasking

    EU-kommisjonen legger i dag fram nye tiltak i kampen for å verne om det finansielle systemets integritet. Tiltakspakkens formål er å styrke det overnasjonale samarbeidet, sikre like krav til alle aktører i det indre markedet og justere reglene for bruk og oppbevaring av data, for en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser i kampen mot hvitvasking.