Positivt at regjeringen vil vurdere obligatorisk småbåtregister

Finans Norge har ønsket et obligatorisk register over fritidsbåter i mange år. Det vil blant annet bidra til redusert forsøpling av havet og kan forhindre hvitvasking og kriminalitet. Nå setter regjeringen i gang et arbeid for å utrede innretning og effekter av et obligatorisk småbåtregister.

I dag er eierløse og forlatte båter langs kysten et stort problem. Vrakbåter forsøpler og forurenser havet, særlig når de synker. I tillegg koster det samfunnet å fjerne båtene. Uten et obligatorisk småbåtregister, er det håpløst å finne eierne av båtene.

– Det er mange fordeler med obligatorisk småbåtregister. I tillegg til å hjelpe politi, brannvesen og Redningsselskapet med viktig informasjon ved båtulykker, kan det bidra til å forhindre hvitvasking, forsikringssvindel og annen kriminalitet knyttet til båt, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Les også: Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister