Naturskader for 830 millioner i fjor

Publisert

I 2022 ble erstatningene etter naturskader på 830 millioner kroner, viser tall fra forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool.

Dette er nesten dobbelt så mye som året før, men langt lavere enn i 2020 da kvikkleireskredet rammet Gjerdrum.

I tillegg til naturskadene som gjelder skader på bygninger, kommer blant annet skader på biler og båter, samt skader på infrastruktur. Vannskader som følge av kraftig nedbør kommer også i tillegg.

– Stormskader i begynnelsen av fjoråret utgjorde godt over halvparten av naturskadeerstatningene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Vinterstormer

Stormene på nyåret i fjor, inkludert stormen Gyda, førte til over 10 000 forsikringsmeldte naturskader. Flomskadene kom spesielt på slutten av fjoråret. I november fikk særlig Voss i Vestland merke vannets herjinger.

– Vinterstormene gjør ofte stor skade når vinden får tak, og vi må ta høyde for omfattende naturskader i år også, sier Neverdal.

Vintermånedene er de verste stormmånedene, for eksempel gjorde stormen Dagmar i romjula i 2011 skade for nesten 1,4 milliarder kroner.

Viktig forebygging

Finans Norge og forsikringsselskapene mener flom- og skredsikring må prioriteres høyt. Sikring av utsatte steder er grunnleggende for folks trygghet i hverdagen.

– Ikke alle naturskader kan forebygges, men vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras, sier Neverdal i Finans Norge.