Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Publisert

Foto: Terje Haug, Finans Norge

Skredet i Gjerdrum 30. desember gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene. Såpass kort tid etter skredet er vi fortsatt i en tidlig fase, tallene er dermed usikre.

– Erstatningsanslaget kommer til å endre seg når vi vet mer om skadeomfanget. Det vil ta tid før takstfolk kan komme inn i området, for å få oversikt over skadene slik at vi kan gjøre mer nøyaktige beregninger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Svært mange hus og flere andre boliger i området er enten skadet eller tatt av selve skredet, og det er foreløpig uklart hvilke deler av området rundt skredet som senere kan bli erklært ubeboelig av kommunen.

I tillegg er det setningsskader på en del andre større bygg i området.

– Hvor mye av inventaret som kan hentes ut av skadde boliger og bygninger er også usikkert, men dette vet vi forhåpentligvis mer om i løpet av relativt kort tid. 

I tillegg til bygningsskadene kommer blant annet kostnader i forbindelse med evakuering. Rundt 1000 mennesker i Gjerdrum ble evakuert som følge av skredet.

Dessuten kommer erstatninger for andre materielle skader, blant annet biler.

Akutt hjelp til skredofre

Forsikringsselselskapene er godt i gang med å bistå de skredrammede.

– De evakuerte er i dialog med forsikringsselskapene og får blant annet penger av forsikringsselskapet til å kjøpe seg det mest nødvendige, dessuten dekkes husleie til midlertidig bosted i perioden de er beordret evakuert, sier Neverdal.

Flere har fått hjelp til leiebil fordi bilen deres foreløpig ikke kan hentes ut av området.

En stor skade historisk sett

Skredet er en av de største naturskadene vi har hatt i nyere tid her i landet. Skadene etter skred blir ofte omfattende med store erstatninger.

Se også: Statistikk og utviklingstrekk for naturskader

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.  

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og innbo kommer blant annet utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, det kan være dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader.  I tillegg har Statens naturskadeordning erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer og veier.