Johannes Joners svigermors nettbank

Publisert

Kvinne. Foto.

Dette er en kommentar fra Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

For en liten tid tilbake kunne vi se og høre i NRK om Johannes Joners to års lange kamp for å bistå sin svigermor med nettbank. Det er lett å skjønne frustrasjonen over strenge og tungvinte regler, når intensjonene er så gode. Man vil jo så gjerne hjelpe sine nærmeste. Heldigvis finnes det gode løsninger i banken, og det er det viktig at disse gode hjelperne får informasjon om!

Nettbank, mobilbank og Vipps har gjort bankhverdagen enklere for de aller fleste av oss. BankID har gjort det enkle tryggere. Men mange eldre, og alle som har eldre slektninger, vet imidlertid at det er ikke bare-bare å håndtere denne digitale hverdagen når man blir eldre. Både de som ikke greier selv og de som vil hjelpe, blir like fortvilet dersom ting ikke fungerer.

Den gode nyheten fra bankene er: du trenger ikke være digital, bruke nettbank, mobilbank, Vipps, eller ha BankID for å være kunde i banken!

Bankene har som eneste næring i Norge erkjent offentlig at ikke alle er, kan eller vil bli, eller ikke minst; vil forbli digitale. Dette har resultert i en bransjenorm som alle bankene har sluttet seg til, som klart og tydelig sier at banken skal ha de viktigste tjenestene analogt tilgjengelig for kundene. Dette kan skje f.eks. ved å ha filialer, brevgiro eller telefontjenester som kundene kan benytte.

Dersom du ønsker det kan du til og med velge å la noen andre representere deg digitalt, f.eks. til å betale regninger fra nettbanken. Da må du opprette en disposisjonsfullmakt for noen som kan hjelpe. Den som får fullmakt, bruker da sin egen BankID til å betale regningene for deg.

Disposisjonsfullmakten fungerer helt til du eventuelt ikke lenger kan disponere over dine egne midler selv, på grunn av demens eller av andre årsaker. Når du kommer så langt inn i alderdommen er det nemlig mange andre ting du også trenger hjelp til. Det er derfor lurt å opprette en fremtidsfullmakt som slår inn når dette eventuelt skjer.

Begge typer fullmakt kan opprettes analogt i banken, med fysisk legitimasjon. Noen steder kan de også opprettes digitalt med digital legitimasjon (BankID) dersom du er fremsynt og gjør det mens du greier det.

Dersom du ikke får gitt fullmakt til noen før du blir dement eller av andre årsaker ikke kan disponere selv, må det oppnevnes en verge som tar seg av dine disposisjoner. Det er Statsforvalteren som gjør dette.

Og så må vi snakke litt om reglene rundt BankID. Den kjedelige sannheten er at den som ikke kan benytte BankID selv, uansett årsak, verken kan få eller får lov til å fortsette å ha BankID. Det er bestemt av EU, som har lagd egne regler om eID. Det er kun den som eier BankIDen som har lov til å bruke den. Akkurat som andre legitimasjoner og underskrifter er det viktig for hele samfunnet at det er riktig person som bruker riktig legitimasjon eller skriver under.

Det å gi seg ut for å være en annen ved å brukes andres legitimasjon er ulovlig. Det samme gjelder digital legitimasjon som BankID. Det er altså ulovlig å hjelpe noen i nettbank eller på andre portaler ved å bruke den andres BankID. Vi skjønner at det kan virke strengt og tungvint, men sånn er det, og av gode grunner! Vi har nok av triste saker der folk har blitt svindlet av sine nærmeste.

Vi tror absolutt ikke Johannes Joner er en av dem, men reglene er der for å forhindre slike svindler. Les mer om hans digitale mareritt hos NRK.

Forbrukerinformasjon

Lær selvforsvar mot svindel på nettsiden svindel.no. Kampanjen er et samarbeid mellom medlemmer av Finans Norge.