Finans Norge er positive til en mer stedsnøytral yrkesskadeforsikring

Publisert

Hege Hodnesdal fra Finans Norge deltok i høringen om mer frihet til å jobbe der du vil. Foto: Skjermbilde fra Stortingets nett-tv.

Hege Hodnesdal fra Finans Norge deltok i høringen om mer frihet til å jobbe der du vil. Foto: Skjermbilde fra Stortingets nett-tv.

Yrkesskadeforsikringsordningen i Norge er god, men det er behov for noe modernisering av den over 30 år gamle ordningen. Arbeidslivet har utviklet seg, og hjemmekontor og fjernarbeid er en del av hverdagen for mange. En gjennomgang av lovgivningen for yrkesskadeforsikring er derfor hensiktsmessig.

Onsdag 4. januar ga Finans Norge innspill til representantforslaget om mer frihet til å jobbe der du vil. Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring, sa i høringen at Finans Norge er positive til en slik utredning av hvordan man kan sikre en stedsnøytral yrkesskadelovgivning.

– Det er viktig å sikre at lidelser som reelt er pådratt i arbeidslivet, dekkes i den arbeidsgiverfinansierte forsikringsordningen, sier Hodnesdal.

Yrkesskadeforsikringsordningen er moden for en helhetlig gjennomgang
En viktig trygghet for alle arbeidstakere på alle arbeidsplasser, er at de er dekket av en yrkesskadeforsikring. Den skal gi erstatning ved lidelser som er pådratt i arbeidslivet. Dagens yrkesskadeforsikringsordning fungerer i hovedsak godt, slik den er basert på obligatorisk forsikring i et marked i fri konkurranse. Ordningen er riktignok over 30 år gammel, og det er flere forhold som med fordel kan vurderes, justeres og forbedres.

Derfor kan det være hensiktsmessig å ta en større gjennomgang av yrkeskadeforsikringsordningen som helhet, hvor også en utvidelse av dekningsområdet kan vurderes.