Høringsuttalelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høringsuttalelser

Utkast til endringer i forskrift om forvalter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransepolitisk avdeling Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Dato: 30.09.2013 Vår ref.: 13-968 FJ/TS/MM Deres ref.: 13/1455 Også sendt elektronisk til: postmottak@fad.dep.no

Forslag til endringer i husleieloven

Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post til: postmottak@krd.no      Dato: 25.09.13  Vår ref.: 13-887/htg Deres ref.: 13/1589-2 Det vises til høringsbrev 19.06.2013 fra Kommunal- og regionaldepartementet om forslag til endringer i husleieloven. Finans Norge har kun tatt stilling til departementets forslag til å ta inn en presisering ...

Endring i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Dato: 13.09.2013 Vår ref.: 13-840 Deres ref.: 13/1249     Finans Norge viser til Fornyingsdepartementets ekspedisjon av 11. juni 2013 der forslag til endringer i forskrift 25. juni 2004 nr 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) ble sendt på høring, med...

Uttalelse om EMIR - European Market Infrastructure Regulation

Finans Norge har avgitt en høringsuttalelse til ESMA – European Securities and Market Authority om EMIR – European Market Infrastructure Regulation – som er et forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder. ESMA er et EU-organ som skal bidra til å sikre økonomisk stabilitet ved å fremme integritet, åpenhet, effektivitet og...