Høringsuttalelser

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser

Norsk skjevregulering må avvikles - høringsuttalelse

EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen, og de vil da få full virkning for norske banker. Deler av regelverket ble tidlig innført i Norge, med strenge krav til bankers soliditet. Norske banker er blant Europas mest solide.