Statsbudsjettet 2024

Finans Norge gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre budsjettinnspill og kommentarer til både statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

Statsbudsjettet for 2024: Fredag 6. oktober 2023 kl. 09.00 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett

Dette arbeider vi med

 1. Finansskatten opprettholdes uendret

  Regjeringspartiene er enige med SV om en budsjettavtale. SV fikk ikke gjennomslag for å øke finansskatten, men bankene er pålagt mer detaljerte rapporteringskrav til Finansportalen.

 2. Det vi trenger minst nå

  SVs forslag om å doble finansskatten, er det Norge trenger minst nå. Det er usikre og urolige tider, og næringslivet trenger sårt kapital til den store omstillingen vi skal gjennom. Da er vi mer avhengig enn noensinne av en lønnsom finansnæring som har muskler til å stå imot tap og kapital til å stille opp for næringslivet, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

 3. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

  I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

 4. SVs skatteforslag er ikke det Norge trenger nå

  Det er urolige tider i global og norsk økonomi. Da er det dumt å eksperimentere med rammevilkårene for bankene, som nå skal hjelpe til med å holde hjulene i gang. Men det er altså det SV gjør når partiet foreslår å endre innretningen på og doble provenyet fra finansskatten, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid. Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.

 5. Misforstått MVA-unntak i finans

  «Bankene betaler ikke merverdiavgift på finansielle tjenester», skriver SV i sitt alternative statsbudsjett. Det er en grunnleggende misforståelse at bankene slipper å betale merverdiavgift på finansielle tjenester.

Høringer til myndigheter om statsbudsjettene

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

 2. Finans Norges innspill til statsbudsjettet for 2023

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var torsdag 27. oktober 2022.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
 • Lillian Andenæs
 • Fagsjef næringspolitikk