Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett

Vi gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre budsjettinnspill og kommentarer.

Finans Norges saker om statsbudsjettet

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2023

  I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.

 2. Et angrep på høykompetente arbeidsplasser over hele landet

  Regjeringen foreslår å innføre en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner på 5 prosent. For finansnæringen kommer dette på toppen av at man allerede har 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift for alle ansatte.

 3. Kutter i forebygging av naturskader

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik kuttet 20 millioner kroner til flom- og skredsikring. Oppsiktsvekkende og helt feil retning å gå, mener Finans Norge.

 4. Svekker BSU-ordningen

  Budsjettforliket mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti innebærer en svekkelse av BSU-ordningen. Finans Norge mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å spare opp tilstrekkelig egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Dette grepet er også i strid med regjeringens boligpolitikk om å gi flere muligheten til å eie egen bolig.

 5. Viktig for digitaliseringsarbeidet

  Regjeringen bevilger 8,3 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) for å legge til rette for enda mer gjenbruk av digitale fellesløsninger som DigDir har ansvaret for. Dette er gode nyheter for det utstrakte og gode samarbeidet mellom en rekke offentlige virksomheter og privat næringsliv gjennom DSOP-samarbeidet.

Høringer

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Her er en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 2. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2023

  Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var torsdag 27. oktober 2022.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.