Digital sårbarhet krever digital robusthet

Mann. Foto.

– Viktigheten av å sikre en digital robusthet på tvers er løftet høyt på dagsorden i våre medlemsbedrifter og det kreves en tverrsektoriell tilnærming for å sikre et bedre kringvern, sier Tom Høiberg leder av området Digital Robusthet i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

I Finansmarkedsmeldingen fremheves det at vårt finansielle system er blant de mest digitaliserte i verden. Digitalisering gir store fordeler, men innebærer også nye risikoer og sårbarheter. Finansnæringens tjenester blir enklere og mer tilgjengelige for kunder, samtidig som det kriminelle handlingsrommet dessverre øker.

– Viktigheten av å sikre en digital robusthet på tvers, der områder som cybersikkerhet, bedrageri og antisvindel, forbrukervern, og antihvitvasking og -terrorfinansiering, er løftet høyt på dagsorden i våre medlemsbedrifter og det kreves en tverrsektoriell tilnærming for å sikre et bedre kringvern. For å svare ut dette behovet, har vi i Finans Norge de senere år flyttet mye ressurser til området Digital Robusthet, sier Tom Høiberg leder av området Digital Robusthet i Finans Norge.

Det jobbes kontinuerlig med disse områdene i næringen, men trenger god dialog og enda bedre samarbeid med andre relevante aktører, samt etater i offentlig sektor. I DSOP-samarbeidet har vi etablert enheten Offentlig Privat Samarbeid Anti- hvitvask og Terrorfinansiering (OPS AT), for bedre å svare ut de behovene som disse utfordringene gir oss.

– Dette er et samarbeid vi ønsker å utvikle bredere fremover og vi ser at møteplasser for informasjonsdeling og større grad av datadeling på tvers, er det viktigste samfunnsaktørene kan samarbeide om for å begrense den økende økonomiske kriminaliteten som ny teknologi gir, sier Høiberg.

I Finansmarkedsmeldingen uttrykker Regjeringen fortsatt satsing på digitalisering og innovasjon, men peker også på utfordringer ved digitalt utenforskap.

– Vi er derfor glade for annerkjennelsen av finansnæringens bransjenorm for finansiell inkludering. I tillegg til å levere stadig enklere digitale løsninger ønsker næringen å sikre at det finnes også analoge løsninger og gode fullmaktsløsninger for å dekke behovet for en svært sammensatt gruppe av «ikke-digitale», sier Høiberg.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om finansmarkedsmeldingen

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.

Mann. Foto.