Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2024

Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen.