Finansmarkedsmeldingen

Vi gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre høringsinnspill og kommentarer.

Finans Norges saker om finansmarkedsmeldingen

 1. På høring om finansmarkedene

  Stortingets finanskomité gjennomførte 9. mai åpen høring om finansmarkedsmeldingen. Stabile og likeverdige konkurransevilkår var ett av hovedbudskapene fra Finans Norge.

 2. Viktig med solid og lønnsom finansnæring

  Regjeringen legger vekt på at vi har en solid og lønnsom finansnæring med en avgjørende rolle i finansiering av næringslivet, bærekraftig omstilling og god digital utvikling. Årets finansmarkedsmelding legges frem i en utfordrende tid, hvor verdien av en solid og trygg finanssektor både for privatpersoner og bedrifter blir enda tydeligere.

Høringer og aktuelle brev

 1. Finans Norges innspill til Representantforslag 223 S (2021-2022) om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

  Det vises til Dokument 8:223 S (2021-2022) der det foreslås å opprette en offentlig løsning som kan brukes til kontantutbetalinger til norske husholdninger og at det tilbys offentlig bankkonto i Norges Bank til alle innbyggere i Norge.

 2. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2023

  De årlige finansmarkedsmeldingene berører en rekke temaer og problemstillinger av stor betydning for finansnæringens rammevilkår, og oppsummerer i praksis gjeldende politikk overfor næringen. Finans Norge tillater seg med dette å oversende våre kommentarer til en del av de viktige temaene og reguleringene som omtales i årets finansmarkedsmelding.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.