Finansmarkedsmeldingen

Hvert år inviterer Finansdepartementet til å gi innspill til finansmarkedsmeldingen. Finans Norge gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre høringsinnspill og kommentarer.

Dette arbeider vi med

 1. Høring om finansmarkedene

  – Finansdepartementet har gjort en grundig vurdering av bankkonkurransen og konkludert med at den er ganske god. Finans Norge jobber for god konkurranse på bankmarkedet, og vil selvsagt bidra konstruktivt når ytterligere tiltak skal vurderes, sa administrerende direktør Kari Olrud Moen under høringen.

 2. En god og grundig Finansmarkedsmelding

  Årets finansmarkedsmelding gir en grundig og god gjennomgang av det norske finansmarkedet. I det store og hele får finansnæringen positiv omtale som en avgjørende næring på flere områder. Departementet peker samtidig på enkelte tiltak som Finans Norge vil bidra og jobbe konstruktivt med.

 3. Finansmarkedsmeldingen 2024

  Finanslunsj podkast: Forrige uke la Finansdepartementet frem årets finansmarkedsmelding som gir en grundig gjennomgang av det norske finansmarkedet. Konkurranse mellom bankene er et sentralt tema i år, i tillegg til digital sårbarhet, bærekraftsrisiko og finansiering av omstilling. Sammen med Henrik Andersen, fagdirektør i bank og kapitalmarked i Finans Norge går vi gjennom meldingen.

 4. Bærekraftig finans og klimarisiko

  Finansmarkedsmeldingen har en bred gjennomgang av arbeidet med bærekraftig finans og klimarisiko. Det er gledelig at dette arbeidet har fått en fremtredende plass i finansmarkedsmeldingene de siste årene. Klimaendringer, tap av natur og andre bærekraftsrelaterte utfordringer truer verdiskapningen og lønnsomheten i næringslivet, samtidig som gode løsninger skaper nye forretningsmuligheter.

 5. Viktig bankkonkurranse

  Årets finansmarkedsmelding har en egen gjennomgang av konkurransen i bankmarkedet. Ifølge Finansdepartementet er bankkonkurransen ganske god, men departementet vurderer at den kan bli bedre. Finans Norge er positive til å bidra i et videre arbeid med tiltak.

 6. Digital sårbarhet krever digital robusthet

  I Finansmarkedsmeldingen fremheves det at vårt finansielle system er blant de mest digitaliserte i verden. Digitalisering gir store fordeler, men innebærer også nye risikoer og sårbarheter. Finansnæringens tjenester blir enklere og mer tilgjengelige for kunder, samtidig som det kriminelle handlingsrommet dessverre øker.

Høringer og aktuelle brev

 1. Finans Norges innspill til Representantforslag 223 S (2021-2022) om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

  Det vises til Dokument 8:223 S (2021-2022) der det foreslås å opprette en offentlig løsning som kan brukes til kontantutbetalinger til norske husholdninger og at det tilbys offentlig bankkonto i Norges Bank til alle innbyggere i Norge.

 2. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024

  Her er utfyllende kommentarer fra Finans Norge til årets høring i stortingets finanskomite om behandlingen av årets finansmarkedsmelding. Høringen ble avholdt tirsdag 7. mai 2024.

 3. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2023

  De årlige finansmarkedsmeldingene berører en rekke temaer og problemstillinger av stor betydning for finansnæringens rammevilkår, og oppsummerer i praksis gjeldende politikk overfor næringen. Finans Norge tillater seg med dette å oversende våre kommentarer til en del av de viktige temaene og reguleringene som omtales i årets finansmarkedsmelding.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.