Høringsuttalelser

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser

Lovforslag knyttet til overvann

Høringsuttalelse til tre ulike høringer om overvann fra hhv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. (PDF)