Lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold

Lånegarantiordningen

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Nyheter fra Finans Norge om lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Restrukturering av lån under lånegarantiordningen

Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen presiserer blant annet behandling av garanterte lån i restruktureringer, og at garanterte lån kan refinansieres i hele lånets løpetid.

Flytting av lån mellom banker i lånegarantiordningen

Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskriften om garantiordningen for banklån til bedrifter. Disse endringene gjør det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra en bank til en annen.

Justeringer i lånegarantiordningen

Den statlige lånegarantiordningen er i dag justert for å gi bankene noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Lånegarantiordningen forlenget ut året

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på lånegarantiordningen ut året. Dette har skjedd ved en forskriftsendring. Dersom utviklingen i norsk økonomi tilsier at ordningen bør avsluttes tidligere vil dette bli avklart i god tid.

Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen

Rammen i lånegarantiordningen for bedriftslån er i dag omfordelt basert på bankenes faktiske bruk per 6. mai, det skriver Finansdepartementet i en nyhetsmelding. Departementet skriver at omfordelingen innebærer at de bankene som har vært mest aktive nå kan låne ut mer under ordningen.

Full uavhengighet mellom statens støtteordninger til næringslivet

Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig. Med denne prinsipielt viktige avklaringen på plass kan både lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen benyttes fullt ut.

Bankene skal rapportere ukentlig til GIEK

Bankene skal melde inn oversikt over hvilke lån de har innvilget ukentlig til GIEK. Første innrapportering skal gjelde portefølje med lån innvilget til og med onsdag 15. april. Innsendelse av rapporten skjer hver etterfølgende fredag.  Gå til GIEKs nettportal for rapporteringen.

Lånegarantiordningen utvides for å inkludere større bedrifter

Regjeringen har i dag besluttet å utvide lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal nå også gjelde for større bedrifter med mer enn 250 ansatte, skriver Finansdepartementet i en pressemelding torsdag. GIEK administrerer ordningen for staten.

Første garantilån er innvilget etter ESA-godkjenning

De første statsgaranterte lånene til små og mellomstore bedrifter er allerede innvilget, etter at regjeringen fredag 27. mars ga klarsignalet for den nye låneordningen etter ESA-godkjenning kvelden 26. mars.

Foto av penger

Lånegarantiordningen vedtatt

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Bilde av Stortinget
Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden

Nærmere informasjon om lånegarantiordningen for SMB-markedet

Regjeringen oversendte Prop. 58 LS (2019-2020) om bl.a. lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter til stortinget fredag 20. mars. Finansdepartementet arbeider med en forskrift til loven. Siden loven er generell på en del punkter, forventes det at forskriften vil gi en del viktige avklaringer og føringer. Forskriften forventes å foreligge i løpet ...

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Regjeringen la i dag frem den varslede proposisjonen om garantiordning for nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det er ikke en støtteordning til bankene.