Ny lånegarantiordning i strømstøttepakken til næringslivet

Publisert

Regjeringen la fredag morgen frem sin plan for strømstøtte til næringslivet, der en del av strømstøttepakken er en lånegarantiordning.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av ekstraordinær økning i strømutgiftene. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner per foretak/konsern. 

Ordningen vil åpne i november og ha en varighet til våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Lånegarantiordningen skal forvaltes av Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. 

For banker som ønsker å ta del i ordningen vil det inngås rammeavtale mellom Eksfin og banken, basert på tildeling etter søknad. Den enkelte bank må vurdere aktualiteten i rammeavtalen. Rammeavtalen er fortsatt under utarbeidelse.

Les mer om regjeringens samlede strømstøttepakke til næringslivet på regjeringen.no