Lånegarantiordningen til bedrifter gjeninnføres 17. desember

Publisert

Den statlige lånegarantiordningen for banklån til bedrifter er gjeninnført, og vil være tilgjengelig frem til utgangen av juni 2022. Det er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) som forvalter ordningen

Etter godkjenning fra Eftas overvåkingsorgan, ESA, har Finansdepartementet kunngjort en forskrift om at ordningen gjeninnføres fra 17. desember og ut juni 2022. Departementet opplyser samtidig om at ordningen kan bli lukket tidligere dersom utviklingen tilsier det, noe som vil bli informert om i god tid i forkant.

Kriteriene i lov og forskrift om garantiordningen er ikke endret. Eksportfinansiering Norge, Eksfin, har distribuert et informasjonsskriv til rapporteringsansvarlige i bank med noen avklaringer rundt relevante deler av forskriften.

Det presiseres i informasjonsskrivet fra Eksfin at hovedårsaken til bedriftens likviditetsmangel må fortsatt være direkte eller indirekte virkninger av Covid-19 pandemien. Det vil ikke være avgjørende at bedriften har mottatt midler gjennom andre støtteordninger, til eksempel kompensasjonsordningen. Lånets løpetid kan som tidligere innvilges, eventuelt forlenges, med en løpetid på inntil 6 år.  

Mer informasjon