Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Publisert

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av pandemien. Ifølge Eksfin (før 1. juli var ordningen administrert av GIEK) hadde bankene per 9. juni gitt om lag 4 500 lån under ordningen, hvor om lag 75 prosent av lånevolumet er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet har bankene lånt ut omtrent 12,3 milliarder under ordningen.

Finansdepartementet har i dag, etter godkjenning fra ESA, kunngjort forlengelsen av ordningen i en forskrift. Bankene kan innvilge nye garanterte lån under ordningen frem til utgangen av oktober 2021. Departementet opplyser også om at det vil være mulig å refinansiere garanterte lån etter 31. oktober forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Finans Norge og Eksfin tar sikte på å arrangere et nytt webinar om lånegarantiordningen den 16. september. Mer informasjon om dette webinaret vil følge.