Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

45 resultater

Type artikkel
Velg område
45 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Bonusordninger – noen arbeidsrettslige problemstillinger

    Bedriften har stor handlefrihet til ensidig å fastsette vilkårene i en bonusordning. Samtidig er det både arbeidsrettslige og finansregulatoriske krav arbeidsgiver må forholde seg til. I denne artikkelen gir vi en oversikt over de viktigste arbeidsrettslige rammene for bonusordninger i finansnæringen. Finans Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å ta kontakt ved behov for bistand i konkrete vurderinger.

  2. Tillitsvalgtarbeid, tillitsvalgtes tidsbruk og frikjøp

    Vi får mange spørsmål fra medlemsbedriftene angående tillitsvalgtarbeid, tillitsvalgtes tidsbruk og frikjøp. Vi har derfor laget en Q&A-veileder som tar sikte på å besvare de vanligste spørsmålene vi får om dette temaet, slik at vi vi kan bidra til økt forståelse og korrekt praktisering av reglene. Les veilederen.

  3. FREG

    Finans-FREG er en løsning for digital utlevering av folkeopplysninger fra Skatteetaten til selskaper i finanssegmentet.