Arrangementer

Gå til hovedinnhold

Arrangementer

19 mai

Finans Norge presenterer Kompetansesjekken 2022

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov i dag. Hvilken kompetanse er det arbeidsgiverne etterspør, og hvordan kan dette behovet dekkes? Hvordan kan du som arbeidstaker gjøre deg attraktiv for arbeidsgiverne i finans? Den 19. ma...

19 mai

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til et nytt fagseminar og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men...

08 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2022

Det er høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig...

16 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2022

Den 16. juni inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Under dagen vil du bl.a. få høre innlegg fra Finanstilsynet, Utenriksdepartementet, Enheten for...

21 jun

Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

Store utfordringer krever samarbeid! Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på...

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

  • 19. mai kl 10.00-10.45: Resultatet av kompetansesjekken 2022 - åpent for alle
  • 31. mai kl 10.30-11.00:  Juridiske sider av livsfasepolitikk
  • 23. juni kl 10.30-11.00: Ofte stilte spørsmål 1. halvår 2022

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Therese Høyer Grimstad

E-læringskurs

Har du kontroll på hvordan den nye personopplysningsloven påvirker jobben din? Finans Norge og Spama har utviklet et e-læringskurs som gir deg en innføring i hva du bør kjenne til, og hvordan du på en god måte kan forklare for kundene hva den nye lovgivningen innebærer i praksis.

Les mer om GDPR-kurset her!

Vi tilbyr også et tidsbesparende og effektivt nettkurs i HMS. Kurset retter seg mot arbeidsgiver og ledere i medlemsbedriftene.

Les mer om HMS-kurset her!

Ønsker du å være sponsor?

På noen av våre arrangement har vi åpnet for sponsorer. Vil du vite mer om det? Ta kontakt med oss for å få vite mer.