Arrangementer

29 aug

Valgdebatt: Uten finansnæringen stopper Norge!

Valgkampdebatt om finansnæringen: Finansnæringen er en næring for andre næringer. Vi mener derfor det er behov for en egen næringspolitikk for finans. Finans Norge og Finansforbundet inviterer til en uformell valgkampdebatt hvor vi spør de politiske...

30 aug

Frokostseminar: Senior i finans

Onsdag 30. august inviterer Finans Norge, Finansforbundet og Senter for Seniorpolitikk til frokostseminar og lansering av rapporten «Seniorer i finansnæringen». 

05 sep

Operasjonell risiko – den vanskelige risikoen?

Finans Norge setter i dette seminaret søkelys på operasjonell risiko – både styring og måling av risikoen og risikoens mange og varierte aspekter. Målgruppen for seminaret er ledere på ulike nivåer og innenfor ulike områder i bankene, samt medarbeidere...

07 sep

Finans Norges skolekonferanse: Livsmestring – nå er det alvor!

Nye læreplaner med temaet livsmestring og personlig økonomi kommer høsten 2020. På årets skolekonferanse får du blant annet høre hvordan arbeidet med å utforme læreplanene foregår. Du møter også Kristin Halvorsen som forteller om sine egne erfaringer m...

08 sep

Kurs i personvern

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer.

26 sep

Complianceseminaret 2017

For syvende gang arrangerer Finans Norge sammen med SPAMA sitt årlige complianceseminar. Seminaret er først og fremst rettet mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er relevant for investeringsrådgivere,...

27 sep

Arbeidslivet 2022

- Er du klar for et arbeidsliv med roboter og kunstig intelligens?  Finans Norge inviterer til konferanse om fremtidens arbeidsliv 27. september i Vika kino.  #arb2022

19 okt

Juskonferansen 2017

Juskonferansen 2017 skal dekke aktuelle tema som hvitvasking, personvern og PSDII. I tillegg skal konferansen blant annet dekke ulike tema innenfor kredittområdet som gjeldsregister og boliglånsforskriften. 

06 nov

Bankregulatorisk fagseminar

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsme...

07 nov

Veiskille i boligmarkedet?

Finans Norges og Eiendom Norges boligkonferanse 7. november tar for seg både tilstanden i boligmarkedet, hvilke drivere som nå påvirker markedet og hva som er viktig for å oppnå en god byutvikling.  

09 nov

Hvitvaskingskonferansen 2017

Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. 

16 nov

Betalingsformidlingskonferansen

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse arrangeres 16.-17. november. Dette er en viktig møteplass som i fjor samlet 300 deltakere.

23 nov

Likviditetsforum

Sett av 23. november. Da arrangerer Finans Norge og Spama likviditetsforum, en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer. Jobber du innenfor områdene likviditet, finansiering, makroøkonomi og betalingsoppgjør er dette ...

06 des

Pensjonskonferansen

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 6. desember. Fjorårets konferanse samlet 160 deltakere. 

31 okt

Arbeidsmiljøkurs

Finans Norge og Finansforbundet inviterer til arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Stamina Helse. Målgruppen er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS i Finans Norges medlemsbedrifter. Ledere er også velkom...

20 mar

Arbeidsmiljøkurs

Finans Norge og Finansforbundet inviterer til arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Stamina Helse. Målgruppen er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS i Finans Norges medlemsbedrifter. Ledere er også velkom...

Bilder og klipp fra Finansnæringens dag

Smakebiter fra Finansnæringens dag.

Her kan du gjenoppleve noe av det som skjedde på Finansnæringens dag 4. april. Eller se statsministerduellen mellom Jonas og Erna om du gikk glipp av den.

Ønsker du å være sponsor?

På noen av våre arrangement har vi åpnet for sponsorer. Vil du vite mer om det? Ta kontakt med oss for å få vite mer.