Arrangementer

Gå til hovedinnhold

Arrangementer

19 mai

Medlemsmøte arbeidsgiver: Kompetansesjekken 2021

I mars/april gjennomførte Finans Norge Kompetansesjekken 2021 - en spørreundersøkelse for å kartlegge arbeidsgivermedlemmenes behov for kompetanse og arbeidskraft fremover. Det var god oppslutning om undersøkelsen og vi takker alle bidragsytere. Svaren...

20 mai

Fagwebinar om den nye finansavtaleloven - dette må du vite

Finans Norge inviterer til fagwebinar om den nye finansavtaleloven den 20. mai. Webinaret er rettet mot alle som vil ha behov for kunnskap om ny finansavtalelov frem mot ikrafttredelse, og særlig jurister. På webinaret vil du få god oversikt over...

20 mai

Webinar om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans

Hvordan kan EU inkludere den sosiale dimensjonen i sine rammeverk og hva er de viktigste lærdommene så langt i dette arbeidet og fra noen av pionerene i finansnæringen? Idar Kreutzer leder diskusjonen i Sustainable Finance Talks, en serie i regi av...

25 mai

Fagwebinar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2021

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til digitalt fagseminar for personvern 25.-26. mai. Webinaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen, men kan også være...

09 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsme...

16 jun

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Den 16. juni inviterer Finans Norge til fagwebinar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Målgruppen for seminaret er ansatte ved rapporteringspliktige foretak, særlig innen bank og finans. På...

02 sep

Finansnæringens digitaliseringskonferanse 2021

Henger du med på digitaliseringen? Finans Norge og Teknisk Ukeblad inviterer 2. september 2021 til finansnæringens digitaliseringskonferanse. Vi er alle med på en av de største endringene finansnæringen har opplevd. Kundene forventer nye, smarte løsnin...

Arbeidslivet i finans

Kommende Teams-webinar i møterekken «Arbeidlivet i finans»

  • 19. mai kl. 10.00 – 11.00: Presentasjon av Kompetansesjekken 2021 
  • Juni - dato ikke fastsatt: Oppfølging av sykemeldte ansatte

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu.

E-læringskurs

Har du kontroll på hvordan den nye personopplysningsloven påvirker jobben din? Finans Norge og Spama har utviklet et e-læringskurs som gir deg en innføring i hva du bør kjenne til, og hvordan du på en god måte kan forklare for kundene hva den nye lovgivningen innebærer i praksis.

Les mer om GDPR-kurset her!

Vi tilbyr også et tidsbesparende og effektivt nettkurs i HMS. Kurset retter seg mot arbeidsgiver og ledere i medlemsbedriftene.

Les mer om HMS-kurset her!

Ønsker du å være sponsor?

På noen av våre arrangement har vi åpnet for sponsorer. Vil du vite mer om det? Ta kontakt med oss for å få vite mer.