Arrangementer

Gå til hovedinnhold

Arrangementer

16 feb

Webinar arbeidsgiver: Arbeidslivet i finans - statistikk

Den norske finansnæring sysselsetter nærmere 50 000 arbeidstakere. Svært få jobber deltid og midlertidigheten er lav. I dette webinaret vil du få den store fakta-gjennomgangen av finansnæringen. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges...

22 mar

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mars 2023

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets første fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men kan også væ...

28 mar

Finansnæringens dag: Taktskifte 2023

Velkommen til Finansnæringens dag 2023! Vi står overfor store utfordringer. Den grønne omstillingen går for sakte, det er krig i Europa og næringslivet påstår de møter en næringsfiendtlig politikk. Utenlandske kritikere beskylder oss for å lukke øynene...

28 mar

Kurs for skadebehandlere innen skadeforsikring

Etter ønske fra selskapene er det besluttet i Fagutvalg Kriminalitet Forsikring (FKF) at Finans Norge Forsikringsdrift skal arrangere dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 16. februar 10.30-11.00:
Arbeidslivsstatistikk v/Frederick Hjertø
Torsdag 30. mars 10.30-11.00: Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu

E-læringskurs

Har du kontroll på hvordan den nye personopplysningsloven påvirker jobben din? Finans Norge og Spama har utviklet et e-læringskurs som gir deg en innføring i hva du bør kjenne til, og hvordan du på en god måte kan forklare for kundene hva den nye lovgivningen innebærer i praksis.

Les mer om GDPR-kurset her!

Vi tilbyr også et tidsbesparende og effektivt nettkurs i HMS. Kurset retter seg mot arbeidsgiver og ledere i medlemsbedriftene.

Les mer om HMS-kurset her!

Ønsker du å være sponsor?

På flere av våre arrangement har vi nå åpnet opp for sponsorer. Vil du vite mer om det? Ta gjerne kontakt med oss!