Arrangementer

Gå til hovedinnhold

Arrangementer

22 mar

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mars 2023

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets første fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men kan også væ...

22 mar

Hva er arbeidstakers stillingsvern ved sykdom?

I webinaret får du en oversikt over arbeidstakers stillingsvern ved sykdom og sykefravær, og hvordan man behandler sentrale spørsmål som oppstår i forbindelse med oppsigelse i disse tilfellene.

27 mar

Lansering av Finans Norges klimarapport 2023

Hvor, når og hvem rammes hardest av klimaendringene i Norge? Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss mer ekstremvær i tiden som kommer? Mandag 27. mars lanserer Finans Norge årets klimarapport.

28 mar

Finansnæringens dag: Taktskifte 2023

Velkommen til Finansnæringens dag 2023! Vi står overfor store utfordringer. Den grønne omstillingen går for sakte, det er krig i Europa og næringslivet påstår de møter en næringsfiendtlig politikk. Utenlandske kritikere beskylder oss for å lukke øynene...

28 mar

Kurs for skadebehandlere innen skadeforsikring

Etter ønske fra selskapene er det besluttet i Fagutvalg Kriminalitet Forsikring (FKF) at Finans Norge Forsikringsdrift skal arrangere dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring.

14 apr

Webinar om prøvetid

Prøvetiden gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. I webinaret, arrangert av NHO går man igjennom blant annet vilkårene for gyldig avtale om prøvetid, arbeidsgivers oppfølging av...

20 apr

Arbeidstid - muligheter og begrensninger?

I dette webinaret arrangert av NHO, vil vi se nærmere på lovens regulering av arbeidstid og gi et innblikk i hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer. Vi vil blant annet gjennomgå regler om alminnelig arbeidstid, overtid, gjennomsnittsberegn...

05 mai

Kurs i praktisk markedsføringsrett 2023

Den 5. mai inviterer Finans Norge til kurs i praktisk markedsføringsrett. Her vil du som jobber med markedsføring, salg og kommunikasjon i en finansbedrift få en grundig gjennomgang av de viktigste markedsføringsreglene for forbrukere. Årets kurs har...

09 mai

Finans Norges bærekraftkonferanse 2023

Etter år med pandemi og nedstengning, er Norge og Europa kastet ut i en ny krise med krig og sterk økning i levekostnader. Samtidig har Russlands invasjon av Ukraina satt behovet for energiomstilling øverst på agendaen for politikere og næringsliv....

31 mai

Bankregulatorisk fagseminar 2023

Det er fortsatt høy endringstakt innen nasjonal og internasjonal bankregulering. På Finans Norges bankregulatoriske fagseminar den 31. mai får du god oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene og sentrale endringer på regelverkssiden våren 2023....

07 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norge ønsker velkommen til årets fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering, som arrangeres på Qality Hotell Expo den 7. juni. Målgruppen for seminaret er særlig ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelver...

Kurs: Nye krav til bærekraft og grønn finansiering - dette må du vite

En praktisk innføring i hvordan banker vurderer sine kunder innen bærekraft, og hva bankene etterspør av informasjon fra bedriftene. Dette nettkurset er et opptak av Finans Norge og NHOs fagwebinar 15. mars 2023, som du kan ta når og hvor det passer deg.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu

E-læringskurs

Har du kontroll på hvordan den nye personopplysningsloven påvirker jobben din? Finans Norge og Spama har utviklet et e-læringskurs som gir deg en innføring i hva du bør kjenne til, og hvordan du på en god måte kan forklare for kundene hva den nye lovgivningen innebærer i praksis.

Les mer om GDPR-kurset her!

Vi tilbyr også et tidsbesparende og effektivt nettkurs i HMS. Kurset retter seg mot arbeidsgiver og ledere i medlemsbedriftene.

Les mer om HMS-kurset her!

Ønsker du å være sponsor?

På flere av våre arrangement har vi nå åpnet opp for sponsorer. Vil du vite mer om det? Ta gjerne kontakt med oss!