HMS-kurs for ledere

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 3-5 første ledd. Øverste administrative leder anses som arbeidsgiver, men flere enn øverste leder kan etter omstendighetene anses som arbeidsgiver (aml. § 1-8 andre ledd). Som landsforening i NHO har Finans Norges medlemsbedrifter tilgang til nettkurset "HMS for ledere (§3-5-kurs)".

Målgruppen for kurset er daglige ledere og mellomledere/ linjeledere i alle typer virksomheter. 

Ledere som sitter i AMU 

Ledere som sitter i bedriftens arbeidsmiljøutvalg (AMU) må gjennomgå en mer omfattende opplæring i HMS. I virksomheter som er bundet av Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet og/eller LO, kan opplæringen skje innenfor en ramme på 22 timer, jf. Hovedavtalen § 16-3. I virksomheter som ikke er bundet av Hovedavtalen, må opplæringen som utgangspunkt være på minst 40 timer, jf. aml. §§ 7-4, 6-5, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.   

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§3-5-kurs)

På Arbinn finnes mer informasjon om HMS-kurs og opplæring