Webinarrekken Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» listes ut her. Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer.

  • Torsdag 4. januar kl 10.30 - 11.00: Konfliktberedskap og frikrets
  • Torsdag 15. februar kl 10.30 - 11.00: Nye maler og arbeidskontrakter (OBS: med forbehold)
  • Fredag 8. mars - eget fysisk arrangement sammen med Finansforbundet. Mer info kommer
  • Torsdag 14. mars kl 10.30 - 11.00: Grunnleggende gjennomgang av lønnsdannelsen
  • Onsdag 24. april kl 14.00 - 14.30: Gjennomgang av resultatene fra hovedoppgjøret lønn og tariff (OBS: med forbehold om oppnådd enighet)
  • Tirsdag 11. juni kl 10.30 - 11.00: Lokale lønnstillegg

Se også tidligere avholdte webinarer (krever arbeidsgiverinnlogging)

NHO bygget - Middelthunsgate 27 - Oslo

NHOs webinarer og kurs

NHO har mange aktuelle webinarer og kurs for arbeidsgivere. Sjekk ut tilbudet her.