Foto. Hus og penger som flyr.

Foto: AdobeStock av Candra.

Etter fjorten renteøkninger siden null-renten er det lite som tyder på at rentenivået skal tilbake dit det var. Parallelt med renteøkningene har nyboligsalget stupt og foran oss ligger den laveste boligbyggingen på mange tiår. Samtidig er det stor uro i verdensøkonomien, historisk svak krone, fortsatt de-globalisering og krig. Er det blitt et tidsskille i bolig- og eiendomsmarkedet? Dette spørsmålet og mange andre skal vi søke svar på, når vi møtes på Nasjonalmuseet den 24. oktober. Finans Norge og Eiendom Norge ønsker velkommen til Boligkonferansen 2024!

Er det blitt et tidsskille i bolig- og eiendomsmarkedet?

På høstens Boligkonferanse er det mange viktige temaer som skal belyses og diskuteres, og til og bidra i debatten har vi som alltid invitert med oss fagekspertise fra både myndigheter, politikken, akademia og næringsliv. Vi spør blant annet:

Hvor skal boligmarkedet?
Ligger de største ubalansene i boligmarkedet foran oss?
Kan vi i det hele tatt klare å få boligbyggingen opp igjen?
Hvorfor diskuterer ikke politikerne rammene for pengepolitikken?
Når kan utlånsforskriften avskaffes?
Er næringseiendom er en trygg havn for pensjonssparing eller en tikkende bombe?
Og h
vordan skal Norge følge opp krav fra EU om oppgradering av boligmassen?

Program

Ordstyrer: Marianne Marthinsen, Direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge

0900-0905 Velkommen til Boligkonferansen 2024! 
v/ordstyrer Marianne Marthinsen, Finans Norge
0905-0925 Ligger de største ubalansene i boligmarkedet for oss? 
v/Kari Olrud Moen, adm. direktør i Finans Norge og Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge
0925-0955 Hvor skal verdensøkonomien i en tid med større spenninger? 
v/Anders Johansen, sjefstrateg Danske Bank
0955-1020 Paneldebatt:
tidsaktuelt tema 
v/TBC

1020-1040 Kaffepause 

1040-1055 Hvor skal markedet for næringseiendom? 
v/Pål Ringholm, investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet
1055-1110 Hvilken risiko ligger i finansforetakenes eksponering mot næringseiendom? 

v/Anders Hole, direktør i avdelingen for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet
1110-1125 Næringseiendom – God avkastning til akseptabel risiko 

v/Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv
1125-1140 Paneldebatt:
Næringseiendom – En trygg havn for pensjonssparing, eller tikkende bombe? og hva betyr utviklingen i næringseiendom for boligutviklingen? 
v/TBC

1140-1230 Lunsj 

1230-1255 Hvordan virker utlånsforskriften? 
v/Jeanette Fjære-Lindkjenn, stipendiat ved Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, Housing Lab
1255-1320 Utsiktene for finansiell stabilitet – vurderinger av utlånsforskriften 

v/Per Mathis Kongsrud, finanstilsynsdirektør
1320-1340 Paneldebatt:
Virker utlånsforskriften etter hensikten - og hva skal til for at den kan opphøre?
v/Per Mathis Kongsrud, finanstilsynsdirektør, Jeanette Fjære-Lindkjenn, stipendiat ved Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, Housing Lab, Klara-Lise Aasen, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, og Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge.  

1340-1400 Kaffepause 

1400-1415 Hvordan skal Norge følge opp krav fra EU om oppgradering av boligmassen? 
v/TBC
1415-1430 Hvordan kan potensialet for energieffektivisering i norsk bygningsmasse realiseres? 
v/Tor Helge Dokka, Sjefsrådgiver Skanska
1430-1450 Paneldebatt: tidsaktuelt tema
v/TBC
1450-1500 Oppsummering og avslutning av konferansen samt velkommen til å besøke utstillingene 
v/Marianne Marthinsen i Finans Norge, samt representant fra Nasjonalmuseet.

NB. Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

Ny spennende konferansearena – og inngangsbillett til museet inkludert!

Det skjer mange spennende byggeprosjekter i Oslo for tiden, og et av de mest omtalte var byggingen av det nye Nasjonalmuseet som åpnet dørene i juni 2022. Det er en stor gleder for oss å ønske deg velkommen til årets Boligkonferanse på Nordens største kunstmuseum. I tillegg til å delta på konferansen, har vi også inkludert inngangsbillett til museet i din påmelding, og du er varmt velkommen til å besøke utstillingene i etterkant av konferansen. Her kan du oppleve eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur og design under samme tak og på helt nye måter.

nyttNasjonalmuseumVestbanenOslo.jpg

 

Påmelding og priser

Påmeldingen til konferansen er nå åpen og du er velkommen til å melde deg på. Boligkonferansen 2024 arrangeres som et hybrid-arrangement, der du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Pris for fysisk deltakelse inkl. lunsj er kr 3.600, - (ekskl. mva) og kr 2.800,- for digital deltakelse. Lenke til digital deltakelse vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen før arrangementet. Lenke til presentasjoner som er blitt godkjente for deling vil bli sendt på e-post i etterkant av konferansen sammen med en evaluering.

 

Avbestillingsfrister

Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato. 

 

Innsendelse av spørsmål underveis i sendingen for de av dere som deltar digitalt

Send gjerne inn spørsmål underveis i programmet. Dette gjør du enkelt gjennom meldingsfunksjonen som du finner på samme side som live-streamen. Vi vil gjøre vårt beste for å besvare spørsmålene som kommer inn, men vi kan dessverre ikke garantere at vi rekker å ta med alle. Spørsmålene dine vil ikke være synlige for noen andre enn arrangørene. Skriv gjerne hvem av foredragsholderne du retter spørsmålet ditt til.

NB. Meldingsfunksjonen er en enveis-kommunikasjonskanal og er kun ment til å sende inn spørsmål til møteleder. Hvis henvendelsen gjelder tekniske spørsmål, ber vi deg om å sende det til 

 

Er det noe som du lurer på?

Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvese på e-post:

For andre spørsmål om arrangementet, vennligst ta kontakt med Lillemor Döbel Bakke på e-post:

Vel møtt til Boligkonferansen i oktober!

 

Våre samarbeidspartnere: