Bærekraftskonferansen 2024

15. mai 2024, kl. 09.00–15.00
Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Fysisk billett: 2700 kr eks. mva. Digital billett: 2100 kr Påmeldingsfrist 14.05.24

Finans Norge ønsker velkommen til årets bærekraftskonferanse, som arrangeres på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo den 15.mai. For mange virksomheter er 2024 året der bærekraftsreguleringene for alvor treffer. Bærekraftsrapportering og risikoforståelse står sentralt i disse reguleringene, og data og dokumentasjon blir avgjørende for å sikre etterlevelse.

Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt med Marielle Arvesen ved spørsmål.

Program

På bærekraftskonferansen belyser og diskuterer vi aktuelle temaer for næringslivet generelt og finansnæringen spesielt. Dette er en relevant og viktig møteplass for representanter fra finansnæringen, næringslivet, politikere, myndigheter og andre med interesse for bærekraftig finans. Dette er årets program:

Del 1: Nye krav til bærekraftsrapportering og risikohåndtering
Ordstyrer: Kristian Ruth, Finans Norge
 • 08.30 - 09.00
  Registrering og kaffeservering
 • 09.00 - 09.15
  Velkommen til Finans Norges bærekraftkonferanse
  • Innledning v/Kristian Ruth, direktør bærekraft i Finans Norge og Kari Olrud Moen, adm. direktør i Finans Norge
 • 09.15 - 09.30
  Hvilke forventninger har Finanstilsynet til bærekraftsrapportering?  • v/Lars Jacob Braarud, seksjonssjef i Finanstilsynet.
 • 09.30 - 09.45
  Erfaringer fra første runde med frivillig CSRD-rapportering
  • v/Karoline Weidemann, bærekraftsanalytiker i Gjensidige.
 • 09.45 - 10.00
  Erfaringer fra første runde med rapportering av taksonomisamsvar
  • v/Hilde Nordbø, direktør bærekraft i Handelsbanken
 • 10.00 - 10.25
  Samtale om bærekraftsrapportering
  • v/Lars Jacob Braarud, Finanstilsynet, Karoline Weidemann, Gjensidige og Hilde Nordbø, Handelsbanken
 • 10.25 - 10.40
  Hvorfor er bærekraftsrapportering viktig?
  • v/Statssekretær Vegard Grøslie Wennesland (AP) i Nærings- og fiskeridepartementet.
 • 10.40 - 11.00
  KAFFEPAUSE
 • 11.00 - 11.20
  Bærekraftsrisiko i banktilsyn
  • v/Unni Moseby, tilsynsrådgiver i Finanstilsynet
 • 11.20 - 11.40
  Hvordan jobber man med bærekraftsrisiko i bank?
  • v/Peder Skouen, risk manager i SpareBank 1 SR-Bank
 • 11.40 - 12.00
  Hvordan brukes bærekraftdata i aktiv forvaltning?
  • v/Philip Ripman, porteføljeforvalter i Storebrand
 • 12.00 - 12.30
  Paneldebatt: Spør en revisor!
  • v/Kjetil Rimstad, partner i EY, Kristine Moum Flateland, direktør i Deloitte og Thomas Steffensen, partner i PwC.
 • 12.30 - 13.20
  LUNSJ
Del 2: Omstillingsplaner som strategisk verktøy for finansbransjen
Ordstyrer: Benedicte Bjerknes, Finans Norge
 • 13.20 - 13.35
  Hvilke krav stilles til omstillingsplaner, og hva bør en troverdig omstillingsplan inneholde?
  • v/Lars Erik Mangset, leder bærekraft i Grieg Investor og leder av UN Global Compact Norge sin ekspertgruppe på omstillingsplaner
 • 13.35 - 13.50
  Oljefondets forventninger til foretakenes omstillingsplaner
  • v/Eivind Fliflet, head of environmental team i Norges Bank Investment Management
 • 13.50 - 14.05
  Eksempel på omstillingsplan og erfaringer fra arbeidet
  • v/Line Asker, fagleder bærekraft i DNB
 • 14.05 - 14.20
  Samtale om omstillingsplaner
  • V/Lars Erik Mangset, Grieg Investor, Eivind Fliflet, NBIM og Line Asker, DNB
 • 14.20 - 14.35
  KAFFEPAUSE
Del 3: Energieffektivisering sin rolle i omstillingen
Ordstyrer: Mari Betanzo, Finans Norge
 • 14.35 - 14.50
  Hvilken rolle spiller energieffektivisering i overgangen til et nullutslippssamfunn?
  • v/Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)
 • 14.50 - 15.05
  Grønn finansiering og energieffektivisering som driver i bankenes omstilling
  • v/Mari Betanzo, seniorrådgiver i Finans Norge
 • 15.05 - 15.25
  Energieffektivisering fra et bankperspektiv - hva er utfordringene?
  • v/Jørund Buen, leder bærekraft i Sparebanken 1 Sørøst-Norge
 • 15.25 - 15.30
  Oppsummering og avslutning av konferansen – vel hjem!
  • v/Kristian Ruth, Finans Norge


NB! Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

Innsendelse av spørsmål i forkant av konferansen

Underveis i konferansen vil det gjennomføres en seanse der revisor vil besvare innsendte spørsmål om CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og bærekraftsrapportering. Vi åpner derfor opp for innsendelse av spørsmål i forkant til følgende epost: event@finansnorge.no Frist for innsendelse er fredag 10. mai. Vennligst merk emnefelt med "bærekraftkonferansen".

En bærekraftig møteplass

Årets konferanse avholdes på Nationaltheatret Konferansesenter, kun 25 meter fra Nationaltheatret stasjon. Med en slik sentral beliggenhet kommer du deg enkelt frem med kollektivt: tog, buss, trikk, t-bane eller flytoget. Som et ledd i en bærekraftig utvikling tilbyr vi også digital deltagelse på arrangementet. En lenke til den digitale sendingen vil bli sendt ut per e-post til de som er påmeldt dagen i forkant. Påmeldingen er personlig og tilgangen skal ikke deles med andre. Registrering og kaffe fra klokken 0830 til 0900.


Avbestillingsregler

Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato. 


Er det noe som du lurer på?

Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvesen på e-post: marielle.arvesen@finansnorge.no

For andre spørsmål rundt konferansen, vennligst ta kontakt med Lillemor Döbel Bakke på e-post: lillemor.dobel.bakke@finansnorge.no

Vår samarbeidspartner

Med oss på konferansen i år har vi DIBkunnskap AS, et programvareselskap som utvikler og leverer webapplikasjoner som forenkler hverdagen til alle som jobber med økonomi, regnskap, revisjon, selskapsrett og personal. Besøk dem gjerne på deres stand i pauseområdet eller les mer om deres produkter og tjenester på DIB.no

dib minst.jpg

 
Velkommen til Bærekraftskonferansen 2024! 
Du møter bl.a.: