Frokostseminar – Hvordan snu uføreutviklingen og økningen i unge uføre?

18. jun 2024, kl. 08.15–10.30
Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2 Seminaret er gratis Påmeldingsfrist 14. juni
Illustrasjonsfoto av grafer.

Foto: Syda Productions/Adobe Stock

Norge har mange uføre, og et høyt antall unge uføre er en særlig samfunnsutfordring. Finans Norge inviterer til frokostseminar der vi ser nærmere på hva som forklarer uføreutviklingen. Hvilke ytelser får uføre i dag? Hvordan virker de ulike ordningene sammen? Hvilke insentiver har uføre, med restarbeidsevne, til å komme seg raskest mulig tilbake i jobb? Hvordan kan denne utviklingen snus?

Arrangementet er nå fulltegnet! Hvis du ønsker å sette deg på venteliste - trykk på påmeldingsknappen over. 

Program

08.15 - 09.00 Frokost og mingling
Det serveres enkel frokost

09.00 - 09.20 Del I 

Hvordan er uføresituasjonen i Norge i dag? Hvordan forventer vi utviklingen i antall uføre og unge uføre fremover?

Forskere i NAV har i noen analyser blant annet pekt på at endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) kan være årsak til økningen i antall uføre. Er det eksempelvis slik at saksbehandlere i NAV kan ha følt seg presset til å overføre personer til varig uførepensjon for at de skal sikres en ytelse? Kan man gjøre noe med dette? Eller er dette varige endinger man må venne seg til?     

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, Analyseseksjonen, Kunnskapsavdelingen 

09.20 - 09.40 Del II

Hvilke ytelser får norske arbeidstakere ved sykdom og uførhet? Hvilke mekanismer stimulerer syke og uføre til å komme tilbake i jobb? Hva skjer når man forsøker å kombinere jobb og uførhet? Hvilke høringer og regelverksprosesser pågår og vurderes? 

Sara Bruvoll, avdelingsdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Velferdspolitisk avdeling

09.40 - 10.10 Del III

Hvilke uføreprodukter tilbys av forsikringsnæringen for private bedrifter og privatpersoner i dag? Hvilke samlede ytelser kan uføre motta? Hvilke forsikringsprodukter påvirkes av økningen i antall unge uføre? Kan produktene og produktutformingen være med på å forklare utviklingen i antall unge uføre? Hvordan varierer ytelsesnivåer og dekninger, og hvordan virker insentivene? 

Anne Marit Benterud (Nordea Liv) og Berit Bjones (Gjensidige pensjonsforsikring)

10.10 - 10.30 Del V

Panelsamtale: Johannes Sørbø & Sara Bruvoll & Anne Marit Benterud & Berit Bjones.

Ordstyrer: Tom Staavi, Finans Norge

Deltakelse

Dette seminaret er åpent for alle, og plasser deles ut etter «først til mølla» - prinsippet.

Seminaret er aktuelt for myndigheter, rådgivere, pensjonsleverandører, organisasjonene i arbeidslivet, og andre som jobber med pensjon og som ønsker å følge regelverksutviklingen på pensjonsområdet. Både de som er involvert direkte i regelverksutforming og andre berørte parter, eller andre som av ulike grunner er opptatt av pensjon.

Har du spørsmål?

For spørsmål om påmelding og andre praktiske ting, vennligst ta kontakt med Inger Lise Prebensen, Mobil: +47 907 47 005, inger.lise.prebensen@finansnorge.no