Inkassobransjen i Norge

Kvinne sitter med kalkulator og regninger.

Samfunnet forventer at vi alle skal gjøre opp for oss. Denne tilliten sikrer verdiskaping og innovasjon i hele landet.

Inkassobransjen bidrar med en forsvarlig og effektiv inndriving av forfalte pengekrav, som ivaretar skyldnerne på en god måte. Dette sikrer at samfunnets nytte av kreditt kan opprettholdes.

Forløpet til inkasso

1. Kjøp
2. Faktura utstedes
3. Forfall for betaling
4. Fordringshaver sender purring
5. Inkassovarsel sendes med 14 dagers betalingsfrist
6. Betalingsoppfordring
7. Betalingsoppfordring med varsel om rettslig inndriving
8. Varsel om rettslig innkreving

I løpet av innkrevingsprosessen etableres det dialog med forbrukeren. Noen vanlige verktøy for å løse komplekse situasjoner kan være å tilby betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

Nøkkeltall