Aktive bankkunder

En spørreundersøkelse blant norske bankkunder

Opinion har på oppdrag fra Finans Norge gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke hvor aktive norske bankkunder er. Undersøkelsen er gjennomført januar 2024, med et representativt utvalg på 1010 respondenter.

Kundeforhold

2 av 3 har flere enn en bankforbindelse

Boliglån

7.2 prosent av lånekundene har flyttet boliglånet siste året. Av de som ikke har flyttet boliglånet svarer 25 prosent at de har kontaktet banken og spurt om å få bedre boliglånsrente. Over halvparten av de spurte har enten flyttet boliglånet, kontaktet banken for å forhandle renten eller sjekket lånebetingelsene det siste året.

Bankinnskudd

25 prosent har flyttet innskuddspenger mellom to banker det siste året. Av de som ikke har flyttet svarer 25 prosent at de har undersøkt om banken har konkurransedyktige vilkår på innskudd.

Rådgivning

Hele 40 prosent av de spurte har vært i kontakt med en rådgiver de to siste årene. Og de er svært fornøyde. På en skala fra 1 til 6, der 6 er beste skår, gir over halvparten enten 5 eller 6.

Om undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge norske bankkunders bevvisthet og aktivitet knyttet til lån og innskudd, samt kundenes tilfredshet med rådgivning i bank. Undersøkelsen er utført av Oponion på oppdrag fra Finans Norge og baseerer seg på svar fra 1010 bankkunder jevnt fordelt etter geografi, alder og kjønn.