Sykefravær i finansnæringen

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

Sykefraværsstatistikk for Finans Norges medlemmer:
Person som gjør kalkuleringer, kaklulator, pc og diagramer på bord. Foto.

Statistikkgrunnlag

På denne siden finner du statistikkgrunnlag og datasett for sykefraværsstatistikken.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.