Forventningsbarometeret

Her presenterer vi de siste publiserte kvartalstallene.

Hovedindikatoren

Hovedindikatoren består av fem delindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Barometeret er et kvartalsvis samarbeide mellom Finans Norge og Kantar Public og måler norske husholdningers forventninger til- og oppfatning av egen og landets økonomi.

Delindikator

De fem delindikatorene er norske husholdningers forventninger til- og oppfatning av "landets økonomi siste år", "landets økonomi neste år", "egen økonomi siste år", "egen økonomi neste år" og "større anskaffelser".

Bransjeindikator

Her kartlegges hvilke alternative anvendelser folk ser for sine penger. Vi spør "Dersom økonomien i din husstand ble bedre, hva ville dere bruke pengene til?"

Politiske blokker