EUs digitale agenda

EUs digitaliseringsprogram gjelder også norsk finansnæring. Finans er en av de mest digitaliserte næringene, men rammebetingelsene skal videreutvikles og tilpasses til en digital økonomi. Her er oversikt over EU-tiltakene som er viktigst for finansnæringen.

Om Finans Norges arbeid med EUs digitale agenda

Finans Norge jobber aktivt med norske myndigheter, direkte mot EU-institusjonene og med sine europeiske samarbeidsorganisasjoner med EUs digitale agenda.

Finans Norge følger arbeidet i EU med digitalisering av den europeiske økonomien. De regelverk som utvikles er generelt vurdert som EØS-relevante, og vil komme til å implementeres i Norge. På flere områder utvikles også overnasjonale samarbeid, der Norge vil kunne delta. 

Finans Norge deltar i arbeidet i de europeiske bransjeorganisasjonene på forsikringssiden - Insurance Europe, den europeiske bankforeningen - EBF og den europeiske sparebankforeningen - ESBG.

Tidlig engasjement gir erfaringsmessig gjennomslag for den norske finansnæringens synspunkter. Innenfor disse organisasjonene har vi også et aktivt nordisk samarbeid.

Finans Norge diskuterer lovforslagene med norske myndigheter, og sikrer at de er godt kjent med finansnæringen syn.

Når det er behov for det, diskuterer Finans Norge forslagene direkte med EU-kommisjonen.

Viktige saker for finansnæringen

EUs logo for DORA

Forordningen om Digital operasjonell motstandskraft (DORA)

Her er informasjon og video fra Finans Norge om EUs forordning DORA, som trer i kraft i EU i januar 2025. Forordningen definerer og harmoniserer detaljerte krav til finansinstitusjoners håndtering og vurdering av IKT-risiko.

Illustrasjon av Open Banking

EUs lovforslag om Open Finance

Her er informasjon og video fra Finans Norge om EU-kommisjonens lovforslag om "Open Finance". Lovforslaget kommer i juni 2023 og vil være aktuelt for Norge. Hva er det og hvordan vil det påvirke norsk finansnæring?

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
Kvinne. Foto.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt