Teknologisk endring og digitalisering

Gå til hovedinnhold

Teknologisk endring og digitalisering

Bli bedre kjent med Finans Norges arbeid for å tilrettelegge for effektivisering og ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn.

Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge

Digitalisering er et kjerneområde i Finans Norge. Vi jobber aktivt for å tilrettelegge for effektivisering med digitalisering og samtidig ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda, vi samarbeider med det offentlige, og bidrar til cyber-sikkerhet og kunnskap om nye finansielle tjenester.

Logo til DSOP. Foto.

Digitaliseringsprosjekter (DSOP)

Finans Norge og Bits deltar på vegne av finansnæringen i et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter. Prosjektet kalles Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Målet er å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. DSOP vil spare samfunnet for 60 milliarder over de neste 10 årene. Bli bedre kjent med samarbeidet og prosjektene i DSOP!

EU-flagg. Foto.

EUs digitale agenda

Finans Norge gir her en oversikt over de viktigste EU-tiltakene som berører finansnæringens rammebetingelser i en digital økonomi. Som en del av vår satsing på teknologisk endring arbeider vi aktivt med norske myndigheter direkte mot EU-institusjonene og i samarbeid med våre europeiske samarbeidsorganisasjoner.

Siste nyheter om teknologisk endring og digitalisering i finansnæringen