DSOP-programmet sparer samfunnet for milliarder

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener at digitaliseringen av ulike prosesser i samfunnet er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Foto: Kilian Munch

Ett av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter skjer i regi av en rekke offentlige virksomheter og finansnæringen. En fersk analyse fra finansnæringens infrastrukturselskap, Bits, viser samfunnsmessige gevinster på nær 60 milliarder kroner over de neste 10 årene.

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Partene i prosjektet samarbeider om å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet. En heldigital løsning for samtykkebasert lånesøknad og digital eiendomshandel er to av prosjektene som allerede er tatt i bruk i dag.

– Det er store synergier å hente i et tett og konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, med mål om å skyve samfunnet i en mer digital retning. Vi ligger helt i verdenstoppen på dette området i Norge, noe som gir oss et stort konkurransefortrinn, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

Direkte og indirekte gevinster

Resultatene fra DSOP-samarbeidet har gitt store gevinster som kommer både innbyggere, næringslivet og offentlig sektor til gode. Noen av disse gevinstene er målbare, mens andre er av mer indirekte karakter. Heldigitale prosesser kan være med på å forhindre kriminalitet, spare miljøet og forenkle hverdagen til innbyggerne.

I starten av prosjektet Samtykkebasert lånesøknad var det estimert en samfunnsmessig gevinst på 6 milliarder kroner. Dette estimatet er nå på hele 13 milliarder. Tilsvarende for Digital samhandling ved eiendomshandel så er det nå antatt en gevinst i overkant av 18 milliarder. Det er videre anslått at en heldigital bolighandel sparer miljøet for 120 tonn papir over 10 år. 

– Da vi startet på denne reisen for fem år siden var det et mål om å oppnå betydelige effektiviseringsgevinster, nå ser vi at ringvirkningene er mye større enn vi kunne se for oss. I det videre løpet er det viktig at regulering ikke står i veien for produktutvikling, slik at vi fortsatt kan holde et høyt tempo i digitaliseringen av Norge, sier Kreutzer.

Nye prosjekter

Ett av prosjektene i realiseringsfasen er effektivisering av etablering av nye selskaper. I dag er det en tidkrevende og kompleks prosess som innebærer mye papirarbeid for både etablerer, bank og Brønnøysundregistrene. I prosjektet vurderes forenkling av prosessen ved å koble sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i Brønnøysundregistrene.

– Det er en stor bredde i ulike prosesser i samfunnet som kan forenkles og digitaliseres. Fellesnevneren er at det gir betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, forenkler hverdagen til innbyggerne og styrker konkurranseevnen. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Kreutzer.

Finans Norges introduksjon til DSOP med status for 2021