DSOP aktivitetsrapporter

Status på DSOP-prosjekter som pågår og har blitt levert hvert år siden 2021.

For mer informasjon og flere rapporter, se prosjektets hjemmeside på Bits.no