Bransjenorm finansiell inkludering

Bransjenorm finansiell inkludering har som målgruppe ikke-digitale kunder, samt deres pårørende. Den omhandler hvordan bankene som et minimum skal forholde seg til og behandle ikke-digitale kunder og kunder som går fra å være digitale til å bli analoge.

Bransjenormen skal bidra til at kundene kan ha kontroll over egen økonomi, uavhengig av digitale ferdigheter og utvikling. Normen angir minimumskrav, og dermed er det fullt mulig å tilby bedre tjenester enn det som er angitt i normen.