Collage av logo til norske banker. Foto.

Norske banker står sammen for å hjelpe deg som forbruker mot svindel. Svindel.no har som mål å lære deg selvforsvar mot svindel og hvordan du kan hjelpe andre. Kampanjen er et samarbeid mellom medlemmene i Finans Norge.

NO WAY - du lurer ikke meg!

Finans Norge advarer alle bankkunder mot stadig mer avanserte former for svindel. Bruk vår nettside svindel.no til å lære deg selvforsvar mot svindel. 

Selvforsvar mot svindel er en del av et større forsvar

Det norske samfunnet er bygget på verdier som tillit og felleskap. Derfor stoler vi gjerne på banken, politiet eller andre autoriteter når de ringer eller kontakter oss på andre måter. Dette utnytter organiserte kriminelle som svindler nordmenn for flere hundre millioner kroner hvert år. Pengene går til å finansiere annen kriminell virksomhet, for eksempel narkotikakriminalitet, hvitvasking og menneskehandel.

Totalforsvar mot svindel

Økokrim beskriver i sin rapport fra 2023 (PDF) hvordan svindel har blitt et samfunnsproblem. Rapporten viser at det er kriminelle nettverk, med tilknytning til narkotika, våpen og vold, som gjerne står bak den profesjonaliserte svindelen vi ser i Norge i dag. Virksomheten har også forgreninger til resten av Norden, og også til områder andre steder i verden. Pengene som bankene, deres kunder, staten og andre private virksomheter taper på svindelen, brukes til å finansiere andre former for kriminalitet. Dette er virksomhet Norge som samfunn ikke ønsker å bidra til. Økokrim har derfor tatt til orde for at vi sammen bør bygge et totalforsvar mot svindel.

Bankene i Norge bidrar til totalforsvaret

Finansnæringen startet i 2023 et stort prosjekt mot svindel. 19 ulike tiltak ble anbefalt å gjennomføre, for å forebygge, avdekke og følge opp svindel. Tiltakene er nå under implementering i henholdsvis bankene, BankID BankAxept og Finans Norge. Det brukes svært mye penger og ressurser på å etablere disse tiltakene, og bankene stopper allerede i dag mer svindel enn den som slipper gjennom Svindelstatistikk andre halvår 2023 - Finanstilsynet.no. Tallene viser at tiltakene nytter, men at de må bli enda bedre og flere.

Med i totalforsvaret er også politiet, teleselskapene og offentlig forvaltning, som alle jobber på ulike måter for å bekjempe svindel.

Lær deg selvforsvar mot svindel

Forbrukerne er også et ledd i dette totalforsvaret, ved å bli bedre på selvforsvar mot svindel. På nettsiden svindel.no gir vi tips til hvordan hver enkelt av oss kan bli mer oppmerksomme på faresignalene, og kanskje unngå den belastningen det er å bli utsatt for svindel.

Forbrukerbeskyttelsen i Norge er heldigvis god, slik at i mange tilfeller vil du som forbruker kunne få pengene tilbake dersom du blir svindlet. Men det kan være uklart om du får igjen alle pengene og det kan ta tid før dette er avgjort. De som har blitt svindlet sier at det er en påkjenning i etterkant, fordi de blir usikre på hvilken personlig informasjon svindlerne fremdeles sitter på, og om de vil slå til igjen. Mange opplever også skam over å ha blitt lurt, og en generell redsel for å bli lurt igjen. Og det er ikke noe hyggelig å tenke på at pengene, uansett om det er du eller banken som bærer tapet, går til kriminelle nettverk.

Det beste er derfor å forsøke å unngå å bli lurt så godt som mulig, og det er derfor vi sier: Lær deg selvforsvar mot svindel du også!

Om svindel.no

Finans Norge er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge, og er en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi står i fellesskap bak denne informasjonskampanjen mot svindel: «NO WAY – du lurer ikke meg» på svindel.no. Målet med kampanjen er å lære nordmenn selvforsvar mot svindel ved å identifisere og unngå svindelforsøk.

Gjennom felles innsats kan vi skape en robust front mot svindlere og samtidig beskytte bankene og deres kunder. Du vil også kunne se elementer fra kampanjen på nettsidene til din egen bank. Kampanjen er bare ett av 19 tiltak som finansnæringen jobber med å implementere fra rapporten «Trygge forbrukere» fra 2023, som ble utarbeidet i samarbeid mellom Bits, bankene, BankID, NFCERT, Telenor og Finans Norge.

Besøk svindel.no