Statistikk for livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Statistikk for livsforsikring og pensjon

Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, dersom annet ikke er presisert. Finans Norges medlemmer dekker det alt vesentlige av livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge.

Siste nyheter