Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

848 resultater

Type artikkel
Velg område
848 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter

  Finanstilsynet har i et svarbrev til Finansdepartementet fastholdt sitt standpunkt i saken om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling for standardmetodebanker. Et slikt syn fører til en konkurranseulempe for mindre norske banker, og dyrere finansiering av eiendomsprosjekter.

 2. Behov for avklaring om høyrisikoengasjementer

  Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet bedt om avklaring i saken om høyrisikoengasjementer. Saken har skapt et sterkt engasjement hos banker som bruker standardmetoden for kredittrisiko, og blant en rekke aktører i byggenæringen.

 3. Behov for mer informasjon om lån til eiendomsprosjekter

  Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om mer informasjon om hva myndigheter i andre land anser som «spekulativ finansiering av fast eiendom» etter det europeiske kapitalkravsregelverket. Det er avgjørende for om bankene må bruke en forhøyet risikovekt for lån til visse eiendomsprosjekter.

 4. Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak. Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet.

 5. Beklagelige problemer med BankID

  Brukerne av BankID med kodebrikke eller app har den siste tiden hatt problemer med å få logget seg inn. Problemene oppsto i forbindelse med en oppgradering av tjenesten ved bytte til ny driftsleverandør. Det er tatt grep som har gitt bedring, men det jobbes fortsatt kontinuerlig med ytterligere forbedringer.