Arbeidsmiljøloven må moderniseres

Publisert

– Arbeidsmiljøloven i dagens drakt åpner ikke for den fleksibiliteten norsk næringsliv behøver for å forbli konkurransedyktig, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. Denne uken har Finans Norge derfor hatt diskusjoner om behovet for endringer med Venstre, og gitt innspill til et Dokument 8-forslag fra fire FrP-politikere om modernisering av loven.

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring med nye teknologier, arbeidsmåter og aktører. Lovverket må følge utviklingen.

– Det siste året har for eksempel vist oss tydelig at arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvordan hjemmekontor skal reguleres ikke passer med virkeligheten under koronapandemien, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.

Finans Norge har denne uken vært i kontakt med stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Venstre, Terje Breivik, for å spille inn våre standpunkter på nødvendige endringer i lovverket.

Finans Norge har dessuten levert et innspill til representantforslag 123 S fra FrP-politikerne Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Jon Georg Dale og Sivert Bjørnstad om å nedsette et utvalg for å forenkle og modernisere arbeidervernlovgivningen, og for å se på økt fleksibilitet.