Arbeidet med gjeldsregistrene og gjeldsordningsloven går for sakte

Kvinne. Foto.

Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, er skuffet over at det har tatt så lang tid med regjeringens vurdering av personvernhensynene. Foto: Kilian Munch

Statsbudsjettet 2024: Som ved fremleggelsen av statsbudsjettet for ett år siden, sier regjeringen at den skal vurdere endringer i lov og forskrift som gjør gjeldsregistrene bedre, og at de vurderer en bedre gjeldsordningslov. Finans Norge er sterkt bekymret over at arbeidet med endringene går så sakte.

– Finans Norge finner det underlig at det ikke har skjedd noe med disse regelverkene på det året som har gått, da begge deler ville kunne være gode hjelpemidler i den økonomiske vanskelige tiden forbrukerne er inne i, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

Gjeldsregistrene er et viktig og nødvendig hjelpemiddel

Gjeldsregistrene er et viktig og nødvendig hjelpemiddel for bankene når de skal bidra til at forbrukerne ikke får mer lån enn de kan håndtere. De aller fleste høringsinstansene, inkludert bankene, Forbrukerrådet og Finanstilsynet, støttet at registrene ble utvidet.

– Regjeringen skulle gjøre en vurdering av personvernhensynene i de foreslåtte endringene, men det er skuffende at dette har tatt så lang tid når vi en inne i en tid hvor det er svært viktig for bankene å treffe riktig i sine kredittvurderinger: Ikke gi for mye lån til de som ikke kan betjene det, men likevel hjelpe dem som trenger lån i denne tiden. Finans Norge ber derfor om snarlig oppfølging av saken, sier Gry Nergård.

Gjeldsordningsloven må endres

Gjeldsordningsloven skal være et hjelpemiddel for forbrukere som har fått en uhåndterlig økonomisk situasjon. Endringer i denne loven var på høring allerede høsten 2021.

– Når det nå har gått så lang tid, og tiden vi er inne i gir mange husholdninger store økonomiske utfordringer, anbefaler Finans Norge at regjeringen går en ny runde med sentrale høringsinstanser for å se på mulige forbedringer og justeringer av ordningen, avslutter Finans Norges forbrukerpolitiske direktør.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.