Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?

Publisert

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?» 17. februar. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse.

Finans Norge ønsker arbeidsgivermedlemmenes HR-kontakter og ledere velkommen til å delta på Teams-webinaret: «Arbeidsrettsåret 2020 - hva må du ta med deg?» onsdag 17. februar kl. 10.30 – 11.00.

Advokat Katarina Lægreid Buzatu og advokatfullmektig Pål Viksmoen gir en gjennomgang av de viktigste rettsavgjørelsene og lovendringene fra året som gikk. Det blir tid til å stille spørsmål mot slutten av webinaret.

Finans Norges HR-nettverk har fått invitasjon på mail, men er du leder og gjerne vil delta på dette Teams-webinaret kan du sende Katarina en mail.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 23.februar 10.30-11.00:
Arbeidslivsstatistikk v/Frederick Hjertø
Torsdag 30. mars 10.30-11.00: Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: