Statsbudsjettet for 2022

Finans Norge gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre budsjettinnspill og kommentarer til både statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

Finans Norges nyheter om statsbudsjettet

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

  I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 2. Et stødig budsjett på veien ut av krisen

  Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på en effektiv og god måte, mener Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer.

 3. Budsjettendringer på godt og vondt

  Finans Norge er fornøyd med at den nye regjeringen ikke legger opp til økt bruk av oljepenger sammenlignet med budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er viktig at den nye regjeringen legger til rette for behovet for grønn omstilling og fremtidig verdiskaping i norsk økonomi. Men forslaget som vil rasere IPS-ordningen er svært lite velkomment.

 4. Raserer pensjonssparing for alle

  Støre-regjeringen bryter med pensjonsreformen og raserer IPS-ordningen. Det fratar alle som ikke er så heldige å ha en god kollektiv ordning gjennom jobben en mulighet til å spare opp en fornuftig pensjon.

 5. Viktig å satse på digital deltakelse og inkludering

  Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner som skal bidra til at alle innbyggere gis mulighet til å få opplæring i bruk av digitale verktøy og tjenester fra offentlige og private leverandører. Ordningen skal bygge på strategien Digital hele livet. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge.

Høringer til myndigheter

 1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet for 2022

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Her er en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.