Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2022

Vi gir deg oversikt over saker av betydning for finansnæringen, sammen med våre budsjettinnspill og kommentarer.

Finans Norges saker om statsbudsjettet

  1. Et stødig budsjett på veien ut av krisen

    Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på en effektiv og god måte, mener Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer.

  2. Budsjettendringer på godt og vondt

    Finans Norge er fornøyd med at den nye regjeringen ikke legger opp til økt bruk av oljepenger sammenlignet med budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er viktig at den nye regjeringen legger til rette for behovet for grønn omstilling og fremtidig verdiskaping i norsk økonomi. Men forslaget som vil rasere IPS-ordningen er svært lite velkomment.

Høringer

  1. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

    Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Her er en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.