Et stødig budsjett på veien ut av krisen

Publisert

Norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, og vi skal bygge videre på dette momentet i den omstillingen vi nå skal gjennom, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på en effektiv og god måte, mener Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer.

Den avtroppende regjeringen har nylig publisert hovedtallene i neste års statsbudsjett. Ifølge de makroøkonomiske nøkkeltallene i forslaget til neste års statsbudsjett er det ventet at bruken av oljepenger trappes ned til 322,4 milliarder kroner, fra 406,8 milliarder kroner i 2021. Mindre bruk av oljepenger betyr at budsjettimpulsen er antatt å være -2,6 prosent i 2022.

– I en internasjonal sammenheng har norsk økonomi klart seg godt gjennom pandemien, veksten har hentet seg inn igjen og arbeidsledigheten er på vei ned. Vi skal bygge videre på dette momentet i den omstillingen vi nå skal gjennom, og legge til rette for nødvendige kutt i utslippene samtidig som vi skaper nye bærekraftige og verdiskapende jobber i privat sektor, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Regjeringen opplyser at den økonomiske krisen er i hovedsak nå over, og store deler av næringslivet venter høy vekst. Samtidig opplever flere næringer problemer med flaskehalser blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I regjeringens oppdaterte prognoser er det antatt at arbeidsledigheten vil falle videre til 2,4 prosent i 2022, sammenlignet med et nivå på 3,2 prosent i 2021. Imidlertid er veksten i fastlands-økonomien ventet å være på 3,8 prosent i 2022, marginalt lavere enn i inneværende år.

–  En av grunnene til at Norge har håndtert pandemien og nedstengningen av samfunnet på en god måte er det store finanspolitiske handlingsrommet vi har gjennom Statens pensjonsfond utland. Nå som aktiviteten i økonomien raskt har hentet seg inn igjen, er det viktig at politikerne viser moderasjon og trapper ned på oljepengebruken i tråd med handlingsregelen, sier Kreutzer.