Viktig å satse på digital deltakelse og inkludering

– I finansnæringen ser vi at mange eldre dessverre er utsatt for svindel som følge av digitalt misbruk, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg.

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner som skal bidra til at alle innbyggere gis mulighet til å få opplæring i bruk av digitale verktøy og tjenester fra offentlige og private leverandører. Ordningen skal bygge på strategien Digital hele livet. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge.

– I finansnæringen ser vi at mange eldre dessverre er utsatt for svindel som følge av digitalt misbruk. Årsaken til dette kan være manglende digital kompetanse, men ikke bare. Manglende tilgang på digitale løsninger og brukerstøtte, sviktende hukommelse, dårlig syn og andre sykdommer er også medvirkende årsaker for mange, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Finans Norge mener derfor det er like viktig at både finansnæringen, andre private aktører og det offentlige har gode løsninger for fullmaktsløsninger som kan bidra til at både eldre og andre med disse typer utfordringer kan overlate sine digitale disposisjoner på en trygg måte til andre.

Det er nødvendig at finansnæringen og offentlig sektor samarbeider om slike løsninger. Konkret bør blant annet videre arbeid med digitalt fullmaktsregister i Altinn prioriteres.

  • Ann Håkonsen
  • Kommunikasjonssjef