Finans Norges klimarapport

Gå til hovedinnhold

Finans Norges klimarapport

Oversvømte hus. Foto.
Foto: Ørn Borgen / NTB

Her finner du Finans Norges årlige klimarapport som viser en analyse av skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge. Rapporten viser hvor, når og hvem som rammes hardest av klimaendringene i Norge. Rapporten er en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen.

Natur og værskader for 28 milliarder på ti år

Natur- og værskader førte til erstatninger på over 28 milliarder kroner de siste ti årene for bygninger og innbo. Det viser Finans Norges klimarapport 2022.

I tillegg til disse erstatningene, kommer blant annet skader på veier og annen infrastruktur, samt erstatninger for ødelagte biler og båter i kjølvannet av uvær.

Omfanget av klimarelaterte skader øker i Norge. Det blir blant annet ofte skader etter ekstremnedbør som det kommer stadig mer av her i landet. Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste 10 årene.

Nyheter om Finans Norges klimarapport

Natur- og værskader for 28 milliarder på ti år

Natur- og værskader førte til erstatninger på over 28 milliarder kroner de siste ti årene for bygninger og innbo. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene presenteres i Finans Norges klimarapport.

Oversvømt hus og hage
Foto: Ørn Borgen / NTB
29 mar

Lansering av Finans Norges klimarapport 2022

Hvor, når og hvem rammes hardest av klimaendringene i Norge? Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss et våtere og villere vær? Tirsdag 29. mars lanserte Finans Norge årets klimarapport på Teams Live.