30 milliarder i vær- og naturskader på ti år

Utsikt over opprørt hav. Foto.

Foto: Finans Norge

Erstatningene etter skader på bygninger og innbo etter vær- og naturskader har passert 30,3 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

I tillegg kommer blant annet erstatninger etter skader på biler og båter. Skader på infrastruktur som veier og bruer kommer utenom forsikringsselskapenes oppgjør.

Mot slutten av 2020 ble vi vitne til den største naturskadetragedien i Norge i moderne tid, da det enorme leirskredet rammet Gjerdrum og ti menneskeliv gikk tapt. Flere utredninger og undersøkelser kom i etterkant, deriblant en offentlig utredning om bedre håndtering av kvikkleirerisiko.

Forebygging lønner seg

Kraftige uvær som fører til materielle skader kommer oftere. Av de 10 største naturskadehendelsene siden 1980, har 7 av dem kommet etter 2010.

– Dette bekymrer oss, men alle værskadene er forhåpentligvis også en viktig vekker. Forebygging lønner seg. For hver krone brukt kan flere kroner spares inn hvis pengene brukes riktig, sier Hege Hodnesdal direktør for skadeforsikringsområdet i Finans Norge.

Det dyre vannet

Omfanget av klimarelaterte skader øker i Norge. Det blir blant annet ofte skader etter ekstremnedbør, som det kommer stadig mer av her i landet. Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste ti årene.

Hvis tettbygde strøk rammes, og det regner ekstremt mye over kort tid, blir skader og erstatninger høye. I 2016 ble Asker, Bærum og Oslo hardt rammet med mange skader på grunn av kraftige regnskyll. Fredrikstad-området fikk merke skadene etter ekstremnedbør i 2019.

Vinterstormer tar tak

Vinterstormer gjør stor skade hvert år. Stormene rammer gjerne mange mennesker, derfor trekkes samlet erstatningsbeløp opp. Den lange kysten her i landet gjør oss utsatt for kraftig vind. Og året vi nå er inne i, begynte på samme måte som fjoråret med vinterstormer på rekke og rad. Til sammen førte vinterstormene de siste par årene til erstatninger på 650 millioner kroner, og skader på nesten 15 000 bygninger.

Klimatilpasning på kartet

Stadig flere kommuner tar klimahensyn og tilpasser aktuelle utbyggingsområder etter fremtidens klima. Men det er også viktig å ha oversikt over eventuell fare for naturskade der det allerede er eksisterende bebyggelse.

– Vi mener myndighetene må ta enda større hensyn til hvor og hvordan det bygges i fremtidens Norge for å unngå store skader. Det gjelder å være føre var, sier Hodnesdal.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.