Medlemskontingent

Her finner du Finans Norges kontingentregler og kontingentsatser.

Kontingentreglene ble vedtatt av hovedstyret 12.11.2015 og er sist endret 09.11.2017. Reglene må sees i sammenheng med de kontingentsatser som fastsettes av hovedstyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.