Webinar arbeidsgiver: Konfliktberedskap: Frikrets – hvorfor, hva og hvordan?

6. jan 2023, kl. 05.00–06.00
Digitalt

I 2023 er det mellomoppgjør for finans. Dette webinaret gir deg svarene på spørsmål om frikretsordningen ved en eventuell arbeidskonflikt. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Dette webinaret gir deg svarene på spørsmålene, enten du har behov for repetisjon eller er helt ny innenfor HR-området. 

Fagdirektør Alexander A. Lange gjennomgår og forklarer. 

Frikrets

Frikretsen er ansatte som på forhånd er unntatt fra en eventuell arbeidskonflikt for å hindre varig tap av verdier på grunn av arbeidskonflikten.

Bestemmelser om frikrets ligger i hovedavtalene med Finansforbundet og LO i finans i §6-3. Medlemsbedriftene bør plukke ut stillinger/navngitte ansatte til frikrets innen utgangen av januar.

Webinaret gir svar på hvordan medlemsbedriftene skal forstå og forholde seg til bestemmelsene.  

Det blir gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu