Finans Norge på Arendalsuka 2024

13.–14. aug 2024kl. 16:00–22:00
Kaffekopp og promotering av Finanskafé på Arendalsuka onsdag 14. august. Foto.

Finans Norge er igjen klar for Arendalsuka. Tirsdag 13. august inviterer vi, i samarbeid med Reitan Kapital, til debatt om hva som skal til for å løfte kapitalforvaltning til å bli en paradegren for Norge. Onsdag 14. august er det som vanlig Finanskafé på Thon Hotel i Arendal. På menyen står seks spennende og aktuelle temaer. Samme dag får du også ferske tall fra Forventningsbarometeret, sammen med ekspertenes analyse av utviklingen i norsk økonomi. Og selvfølgelig blir det Finanskveld sammen med Finansforbundet og Sparebankforeningen.

Finans Norge på Arendalsuka

  • 23dager
  • 6timer
  • 37minutter

 

Klikk på debatt-tittel for å se hvilke spennende debattanter vi har fått med oss i år! 

Tirsdag 13. august

16:00 - 17:00 i Thommesengården: Hvordan kan norske institusjonelle og private investorer lære av Oljefondet?

Under Arendalsuka 2022 stilte Finans Norge spørsmålet «kapitalforvaltning - en ny norsk paradegren?», til blant andre Oljefondets sjef, Nicolai Tangen. Tangen mente at Norge har et enormt potensiale, og pekte blant annet på Oljefondet som drivkraft. I år inviterer Finans Norge, i samarbeid med Reitan Kapital, Nicolai Tangen tilbake for å se nærmere på hva som faktisk skal til for å løfte kapitalforvaltning til å bli en paradegren for Norge, og hvordan fagmiljøet innen norsk kapitalforvaltning kan dra nytte av at Oljefondet har tilgang til verdens ledende forskere og fagressurser. Reitan Kapital har i stor grad kopiert oljefondets forretningside og strategi, og vi ønsker å belyse om flere institusjonelle kapitaleiere bør gjøre det samme, og om Oljefondets forvaltningsstrategi også er relevant for privatinvestorer og småsparere.

Onsdag 14. august

Makrodebatt kl 08:30 - 09:15 hos Sparebanken Sør
Hvor går norsk økonomi og hva er forbrukernes forventninger? 

Vi presenterer rykende ferske 3. kvartalstall fra Forventningsbarometeret, og diskuterer makroutsiktene fremover og hvilken konsekvens det får for forbrukerne. Bør vi være bekymret for husholdningene, og ser inkassobransjen en økning i antall saker blant "vanlige folk"?

Finanskafé kl 11:30 - 15:45 på Thon Hotel Arendal 
11:30 - 12:00 Stortingsmeldingen om klimatilpasning kom for ett år siden. Hva har skjedd?

Alle naturhendelsene i 2023 aktualiserte viktigheten av en god oppfølging. På hvilken måte følges det opp av norske myndigheter og hva blir konsekvensene for kommunene, fylkene, forsikringsselskapene og enkeltkundene? Det lønner seg å forebygge og vi må forebygge mer- men hvem har ansvaret? Menonrapporten om “Ansvar, insentiver og finansiering” peker på at den største utfordringen er organisering av klimaarbeidet, med fragmentert og uklare ansvarsforhold. Vi spør både ansvarlig politisk ledelse og statsforvalter!

12:15 - 12:45 Har kapitalen gode rammebetingelser i Norge?

Kapitalen i det norske markedet kommer fra private, family offices, venture, tunge institusjonelle, verdipapirfond, pensjonsfond og banker. Kapitaltilgang er avgjørende viktig for ny verdiskapning og det grønne skifte. Hvordan henger alt dette sammen og har kapitalen gode rammebetingelser i Norge?

13:00 - 13:30 Finansnæringens topplederdebatt

Tilliten til bransjen – er den i ferd med å avta?  
Det er få ting som er mer sårbart for folk enn økonomien deres. Vi er alle avhengig av å stole på dem som forvalter pengene våre, de som forsikrer verdiene våre, de som sørger for at vi kan stole på å få betalt når vi har solgt noe eller gjort en jobb. Uten tillit er finansforetakene egentlig ingenting.  

Vi skal snakke med toppplederne om tillit. 

  • Hva er det som skaper tillit? 
  • Hva er det som utfordrer den? 
  • Stoler folk mindre på finansnæringen nå enn før? 

Vi skal snakke litt om skurker og svindlere, selvfølgelig, men også om finansnæringen selv. Og vi skal starte åpent og brutalt. Og hvis "Hans", eller tilsvarende uforutsette hendelser som påvirker finansnæringen slår til igjen i begynnelsen av august, må vi selvfølgelig snakke om det!

13:45 - 14:15 Er det typisk norsk å finansiere terror? En debatt om svindel

Svindel i alle former rammer det norske samfunnet og oss som enkeltpersoner.  Svindel har blitt et alvorlig samfunnsproblem. Det er kriminelle nettverk som står bak mye av den svindelen Pengene vi taper på svindel, går dermed til å finansiere virksomhet vi som samfunn ikke ønsker. Økokrim er opptatt av at vi må bygge et totalforsvar mot svindel. Hva gjør hhv politiet, finansnæringen og telekombransjen for å bygge forsvar, og hva kan forbrukerne selv gjøre? 

14:30 - 15:00 Få vet nok om pensjon - er det et demokratisk problem?

Hvem vet egentlig nok om pensjon, og er det kun de høyt utdannede som setter seg inn i og forbereder seg på pensjonisttilværelsens økonomiske situasjon? Hvem har ansvaret? Myndighetene, arbeidsgiver, arbeidstakersiden, bedriftene direkte eller de som selger ulike pensjonsprodukter?  

15:15 - 15:45 EU vil gjøre norske boliger mer energieffektive - hvordan og hvem skal finansiere det?

Bygningsenergidirektivet er endelig vedtatt i EU. Direktivet pålegger hvert enkelt land å utarbeide handlingsplaner for å nå mål om en utslippsfri bygningsmasse. EU øker ambisjonene og strammer til målene og kravene, men hva skjer i Norge?  

I Norge er det allerede avdekket et stort potensial for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, men en rekke barrierer gjør at dette ikke skjer av seg selv. Hvordan vil norske politikere ta tak i det enorme mulighetsrommet som ligger i eiendomsmassen? Hvilke virkemidler bør tas i bruk for å realisere potensialet – og hvordan skal dette finansieres? 

Finanskveld 14. august kl 19.00 - 22.00 hos Sparebanken Sør   
Finanskveld med Isaksen & Aurdal

Finans Norge, Finansforbundet og Sparebankforeningen inviterer til Finanskveld med duoen "Isaksen & Aurdal". Vi åpner Finanskvelden med Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i e24 og Martine Aurdal, kommentator Dagbladet som kommenterer og drodler fritt rundt den politiske situasjonen i Norge, ett år før neste stortingsvalg. Deretter blir det hyggelig mingling med servering i Sparebanken Sørs lokaler og bakhage for alle som har lyst til å delta.

 

Se også Sparebankforeningens program under Arendalsuka.