Finans Norges ledergruppe

Kari Olrud Moen
Kvinne. Foto.