Bransjenorm utenrettslig gjeldsordning

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes til Namsmannen som siste utvei. Derfor har næringen i fellesskap laget en bransjenorm som våre medlemmer har forpliktet seg til å følge.

Med «utenrettslig gjeldsforhandling» menes en helhetlig avtale for skyldnerens samlede gjeld. Initiativ til utenrettslig gjeldsforhandling kan komme fra skyldneren, NAV, økonomisk rådgiver eller annen fullmektig som representerer skyldneren, inkassoselskap eller en annen kreditor. Resultatet av en vellykket forhandling er en «utenrettslig gjeldsordning», eller en annen utenrettslig løsning som for eksempel nedbetalingsavtale eller engangsoppgjør, dvs. en ikke lovregulert - etter gjeldsordningsloven - men frivillig betalingsordning mellom skyldneren og hens kreditorer.

En vellykket utenrettslig gjeldsforhandling er avhengig av at alle kreditorer følger samme praksis. Det oppfordres til at alle kreditorer og inkassoselskaper, uavhengig av medlemskap i Finans Norge, slutter seg til bransjenormen.