Betalingsproblemer og inkasso

Person som holder et kredittkort og en mobil. Foto.

Foto: Johnstocker / Adobe stock

Har du fått et inkassokrav? Har du ikke råd til å betale? Her finner du inkassobransjens egne tips til hva du du kan gjøre og hvordan de kan hjelpe deg.

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale.

I 2022 var det i overkant av seks millioner inkassokrav i Norge. De aller fleste av kravene var under 2 500 kroner. Det er i alles interesse at beløpene ikke vokser større enn nødvendig.

Hvorfor inkasso?

Hvert år sendes det ut over seks millioner inkassokrav i Norge. I majoriteten av tilfellene er det forglemmelse eller misforståelser som er grunnlaget for ubetalte krav. Som regel holder det med en påminnelse om at en regning ikke er betalt, så er saken løst.

I et mindretall av sakene skyldes kravet at skyldner har påtatt seg mer kreditt enn vedkommende kan håndtere, eller at en særskilt situasjon har oppstått som medfører en privatøkonomisk vanskelig situasjon.

Uansett årsak, skal inkasso både sørge for at næringslivet får oppgjør for sine varer og tjenester, det skal virke allmennpreventivt slik at det ikke skal lønne seg å ikke betale, og inkassovirksomheten skal gjennomføres på en måte som også ivaretar skyldnerne på en god måte.

Slik fungerer inkasso

Når du ikke har betalt en regning innen betalingsfristen, får du gjerne først en og deretter en ny betalingspåminnelse fra den du skylder penger.

Gjør du ikke opp kravet da heller, vil den du skylder penger be et inkassoselskap om å kreve inn pengene for dem. I de aller fleste tilfellene, holder det med en første henvendelse fra inkassoselskapet. Når du mottar et inkassokrav, så øker den opprinnelige regningen. Dette er både fordi inkassoselskapet skal ha betalt for arbeidet de gjør med å kreve inn pengene, og fordi det skal være et insentiv til å betale i tide.

Strengt lovregulert

Det er stramme lovverk og retningslinjer for hvordan inkasso kan inndrives og gjøres opp for, slik at forbrukeren skal oppleve en trygg og profesjonell prosess. Konsekvensene av langvarig inkassosaker kan bli svært alvorlig for både privatpersoner og bedrifter, så det er derfor i alles interesse at saken løses på en god og rask måte.

Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?

De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

Vær rask med å ta kontakt med inkassoselskapet så snart du ser at du ikke kan gjøre opp et inkassokrav. Inkassoselskapene har erfarne kundeveiledere som vil hjelpe deg med din sak.

Tips for å håndtere inkassokrav - privat og bedrift

Privat  

  1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
  2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
  3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Bedrift

  1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
  2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter. 
  3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Gjeldsbrev

Et inkassoselskap kan i noen tilfeller forsøke å løse skyldig gjeld med såkalte utenrettslige gjeldsforhandlinger. Dette innebærer at det foreslås løsninger for tilbakebetaling uten rettslige skritt til Namsfogden. For å kunne få på plass en avtale om frivillig betalingsordning mellom forbruker og inkassoselskapet er det viktig at forbruker erkjenner sin gjeld gjennom et gjeldsbrev.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Inkassobransjen i Norge - fra følelser til fakta

Er du på jakt etter fakta om inkassobransjen og hvilke saker de største aktørene i bransjen jobber med fremover? Da kan du klikke deg inn her!