Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

Publisert

Få innblikk i markedsutviklingen i 2020 for alle livprodukter samlet. Foto: zinkevych / Adobe Stock

I 2020 ble det innbetalt i overkant av 104 milliarder til livsforsikrings- og pensjonsprodukter og vi ser en økning på flere områder, skriver Randi Mørk, fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift.

I siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift gir Randi Mørk, fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift, innblikk i markedsutviklingen i 2020 for alle livprodukter samlet.

Noen av temaene som omtales i fagartikkelen er:

  • Utvikling i markedsandeler
  • Innbetalt premie til livsforsikrings- og pensjonsprodukter er i økende grad knyttet til avtaler med investeringsvalg
  • Forsikringsforpliktelsene har økt 7 prosent
  • Produkter med investeringsvalg har økt 17 prosent
  • Utbetaling til alders-, AFP og etterlattepensjon har økt 5 prosent, hvor utbetalinger fra fripoliser alene utgjorde 12 milliarder kroner.
  • Utvikling innen privat tjenestepensjon og individuell pensjonssparing

Les fagartikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift

 

Nordisk Forsikringstidsskrift er et samarbeid mellom forsikringsforeningene i Danmark, Norge og Sverige.

STATISTIKK OG ANALYSE FRA FINANS NORGE